آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 4,540 791,706 Rls. 23 $
مجموع کل
791,706 ريال
مجموع کل
23 دلار