آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 250 44,927,400 Rls. 1,400 $
102 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 47 40,365,932 Rls. 1,246 $
103 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 2 39,292,110 Rls. 1,287 $
104 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 150 33,522,030 Rls. 1,062 $
105 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 12 32,320,000 Rls. 1,000 $
106 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1 23,688,600 Rls. 780 $
107 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 200 23,333,040 Rls. 720 $
108 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 95 19,376,060 Rls. 638 $
109 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 140 13,610,940 Rls. 420 $
110 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 18 11,175,165 Rls. 369 $
111 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 1 10,803,845 Rls. 347 $
112 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 300 3,048,000 Rls. 100 $
113 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 300 2,162,196 Rls. 68 $
114 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 1 1,539,090 Rls. 49 $
115 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 24022000 سيگار حاوي توتون 1 271,754 Rls. 8 $
مجموع کل
299,436,162 ريال
مجموع کل
9,494 دلار