آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1395 ميرجاوه پاكستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,630 424,983,210 Rls. 13,890 $
202 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,196 416,496,600 Rls. 13,260 $
203 10 1395 ميرجاوه پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,968 413,795,616 Rls. 12,792 $
204 7 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 22,660 413,491,923 Rls. 13,143 $
205 6 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 21,930 409,290,555 Rls. 13,157 $
206 3 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,800 384,678,000 Rls. 12,600 $
207 3 1395 ميرجاوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 42,035 384,458,946 Rls. 12,611 $
208 3 1395 ميرجاوه پاكستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,900 379,017,600 Rls. 12,480 $
209 4 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 15,909 368,250,315 Rls. 11,931 $
210 12 1395 ميرجاوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 19,055 364,420,672 Rls. 11,242 $
211 7 1395 ميرجاوه پاكستان 08061000 ا نگور تازه 18,123 342,635,042 Rls. 10,874 $
212 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,471 335,998,899 Rls. 10,567 $
213 11 1395 ميرجاوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 23,845 335,432,130 Rls. 10,364 $
214 3 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 17,662 322,516,358 Rls. 10,597 $
215 10 1395 ميرجاوه پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,860 319,984,616 Rls. 9,884 $
216 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 282,619 308,477,610 Rls. 9,821 $
217 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,803 298,393,517 Rls. 9,803 $
218 8 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 14,259 294,852,096 Rls. 9,269 $
219 5 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15,552 288,949,932 Rls. 9,330 $
220 2 1395 ميرجاوه پاكستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 600 273,141,000 Rls. 9,000 $
221 8 1395 ميرجاوه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,457 270,241,272 Rls. 8,511 $
222 10 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 13,338 258,904,856 Rls. 8,002 $
223 1 1395 ميرجاوه پاكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,990 245,035,935 Rls. 8,091 $
224 8 1395 ميرجاوه پاكستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,557 242,775,792 Rls. 7,646 $
225 5 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,009 238,559,114 Rls. 7,707 $
226 9 1395 ميرجاوه پاكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 10,000 224,490,000 Rls. 7,000 $
227 3 1395 ميرجاوه پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,856 220,449,276 Rls. 7,233 $
228 9 1395 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,916 217,755,300 Rls. 6,790 $
229 7 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 10,582 217,104,070 Rls. 6,878 $
230 7 1395 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 28,773 214,943,404 Rls. 6,828 $
231 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 202,157 213,833,975 Rls. 7,025 $
232 9 1395 ميرجاوه پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 7,200 207,599,760 Rls. 6,480 $
233 8 1395 ميرجاوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,520 204,990,912 Rls. 6,456 $
234 6 1395 ميرجاوه پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,821 203,110,171 Rls. 6,479 $
235 2 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,538 173,290,770 Rls. 5,722 $
236 10 1395 ميرجاوه پاكستان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 1,170 167,353,680 Rls. 5,180 $
237 3 1395 ميرجاوه پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,000 155,238,900 Rls. 5,100 $
238 2 1395 ميرجاوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,500 136,914,435 Rls. 4,515 $
239 6 1395 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 14,181 134,021,855 Rls. 4,285 $
240 1 1395 ميرجاوه پاكستان 39241010 ظروف ملامين 1,700 128,711,250 Rls. 4,250 $
241 9 1395 ميرجاوه پاكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,921 127,614,960 Rls. 3,960 $
242 4 1395 ميرجاوه پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,645 121,605,782 Rls. 3,967 $
243 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 75,080 121,498,210 Rls. 3,754 $
244 9 1395 ميرجاوه پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,205 116,225,865 Rls. 3,615 $
245 9 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 4,000 115,527,600 Rls. 3,600 $
246 10 1395 ميرجاوه پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 3,799 110,502,080 Rls. 3,419 $
247 8 1395 ميرجاوه پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,137 108,180,426 Rls. 3,411 $
248 1 1395 ميرجاوه پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,500 100,614,500 Rls. 3,325 $
249 10 1395 ميرجاوه پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 3,643 99,912,790 Rls. 3,096 $
250 10 1395 ميرجاوه پاكستان 08105000 کيوي، تازه 5,609 99,793,580 Rls. 3,085 $
251 4 1395 ميرجاوه پاكستان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,321 97,348,210 Rls. 3,154 $
252 5 1395 ميرجاوه پاكستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 3,284 96,408,290 Rls. 3,119 $
253 8 1395 ميرجاوه پاكستان 08109010 انار تازه 4,819 92,259,097 Rls. 2,891 $
254 3 1395 ميرجاوه پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 5,830 88,729,685 Rls. 2,915 $
255 2 1395 ميرجاوه پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,700 87,676,820 Rls. 2,890 $
256 10 1395 ميرجاوه پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 883 85,615,680 Rls. 2,649 $
257 9 1395 ميرجاوه پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,320 80,565,000 Rls. 2,500 $
258 10 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,027 73,477,630 Rls. 2,270 $
259 1 1395 ميرجاوه پاكستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 800 72,684,000 Rls. 2,400 $
260 8 1395 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,528 69,348,540 Rls. 2,190 $
261 7 1395 ميرجاوه پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 720 68,076,720 Rls. 2,160 $
262 8 1395 ميرجاوه پاكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,047 64,996,344 Rls. 2,047 $
263 3 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,278 64,935,180 Rls. 2,130 $
264 10 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,040 63,971,024 Rls. 1,976 $
265 1 1395 ميرجاوه پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,200 61,781,400 Rls. 2,040 $
266 8 1395 ميرجاوه پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,010 60,614,568 Rls. 1,909 $
267 11 1395 ميرجاوه پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,810 55,986,260 Rls. 1,730 $
268 9 1395 ميرجاوه پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 544 52,338,240 Rls. 1,632 $
269 8 1395 ميرجاوه پاكستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 326 49,968,948 Rls. 1,578 $
270 9 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,221 42,825,132 Rls. 1,332 $
271 2 1395 ميرجاوه پاكستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 380 34,597,860 Rls. 1,140 $
272 9 1395 ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,680 33,053,730 Rls. 1,030 $
273 4 1395 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,800 27,451,360 Rls. 896 $
274 7 1395 ميرجاوه پاكستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,246 21,242,458 Rls. 674 $
275 10 1395 ميرجاوه پاكستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,086 21,072,640 Rls. 652 $
276 7 1395 ميرجاوه پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 3,980 18,782,217 Rls. 597 $
277 2 1395 ميرجاوه پاكستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,633 17,344,454 Rls. 572 $
278 6 1395 ميرجاوه پاكستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,420 13,263,510 Rls. 426 $
279 8 1395 ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 582 11,081,448 Rls. 349 $
280 3 1395 ميرجاوه پاكستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 700 10,653,650 Rls. 350 $
281 5 1395 ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,600 9,905,280 Rls. 320 $
282 1 1395 ميرجاوه پاكستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 970 9,675,200 Rls. 320 $
283 8 1395 ميرجاوه پاكستان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 1,465 8,382,528 Rls. 264 $
284 6 1395 ميرجاوه پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 1,600 7,523,760 Rls. 240 $
مجموع کل
13,949,702,020 ريال
مجموع کل
445,367 دلار