آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 6 1395 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 69,447 864,868,030 Rls. 27,778 $
302 12 1395 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 21,347 864,614,968 Rls. 26,684 $
303 11 1395 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 21,227 858,681,648 Rls. 26,532 $
304 8 1395 غرب تهران پاكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,480 857,755,872 Rls. 26,976 $
305 2 1395 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 22,424 849,196,880 Rls. 28,030 $
306 3 1395 غرب تهران پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 68,385 830,740,980 Rls. 27,354 $
307 3 1395 غرب تهران پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 22,380 818,570,880 Rls. 26,856 $
308 7 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 65,700 815,576,470 Rls. 25,838 $
309 6 1395 غرب تهران پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 21,850 814,681,620 Rls. 26,220 $
310 7 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,200 776,499,000 Rls. 24,600 $
311 9 1395 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 50,000 739,473,000 Rls. 23,000 $
312 3 1395 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 16,000 731,664,000 Rls. 24,000 $
313 3 1395 غرب تهران پاكستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 2,976 725,810,688 Rls. 23,808 $
314 4 1395 غرب تهران پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 44,400 724,550,280 Rls. 23,532 $
315 8 1395 غرب تهران پاكستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 10,212 721,473,930 Rls. 22,690 $
316 8 1395 غرب تهران پاكستان 39153000 آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل 55,990 711,540,204 Rls. 22,396 $
317 9 1395 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,310 703,295,100 Rls. 21,930 $
318 3 1395 غرب تهران پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 18,670 683,994,120 Rls. 22,404 $
319 12 1395 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,800 661,102,800 Rls. 20,400 $
320 11 1395 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,450 641,014,186 Rls. 19,797 $
321 12 1395 غرب تهران پاكستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 4,800 621,926,400 Rls. 19,200 $
322 8 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 4,652 591,678,576 Rls. 18,608 $
323 1 1395 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 16,000 580,992,000 Rls. 19,200 $
324 3 1395 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 19,125 579,162,000 Rls. 19,000 $
325 2 1395 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 47,476 575,707,989 Rls. 18,989 $
326 10 1395 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 44,220 571,676,160 Rls. 17,688 $
327 9 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 43,720 562,256,688 Rls. 17,488 $
328 5 1395 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 17,600 546,392,000 Rls. 17,600 $
329 2 1395 غرب تهران پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,010 545,834,781 Rls. 18,009 $
330 11 1395 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 16,800 543,732,000 Rls. 16,800 $
331 3 1395 غرب تهران پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 71,606 504,233,480 Rls. 16,516 $
332 2 1395 غرب تهران پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 21,810 503,428,200 Rls. 16,600 $
333 10 1395 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,947 499,129,980 Rls. 15,420 $
334 1 1395 غرب تهران پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,646 492,332,050 Rls. 16,262 $
335 3 1395 غرب تهران پاكستان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 4,000 487,024,000 Rls. 16,000 $
336 12 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,717 481,571,864 Rls. 14,867 $
337 12 1395 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,875 481,243,950 Rls. 14,850 $
338 9 1395 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,875 477,442,350 Rls. 14,850 $
339 10 1395 غرب تهران پاكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,560 474,926,580 Rls. 14,670 $
340 8 1395 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 11,580 460,261,575 Rls. 14,475 $
341 4 1395 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,875 458,345,250 Rls. 14,850 $
342 9 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,499 449,921,094 Rls. 13,994 $
343 12 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 66,000 449,091,720 Rls. 13,860 $
344 6 1395 غرب تهران پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,770 438,641,735 Rls. 14,117 $
345 6 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 46,160 432,791,544 Rls. 13,848 $
346 1 1395 غرب تهران پاكستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,765 429,835,005 Rls. 14,193 $
347 3 1395 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,688 407,567,334 Rls. 13,369 $
348 8 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 51,000 402,453,750 Rls. 12,750 $
349 7 1395 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 11,350 357,278,500 Rls. 11,350 $
350 7 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 2,658 334,461,891 Rls. 10,631 $
351 12 1395 غرب تهران پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,771 327,569,956 Rls. 10,108 $
352 11 1395 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 23,130 299,413,224 Rls. 9,252 $
353 1 1395 غرب تهران پاكستان 28365000 کربنات کلسيم 9,800 296,695,000 Rls. 9,800 $
354 12 1395 غرب تهران پاكستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,000 291,663,000 Rls. 9,000 $
355 2 1395 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 6,400 290,841,600 Rls. 9,600 $
356 7 1395 غرب تهران پاكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,910 285,139,980 Rls. 9,078 $
357 12 1395 غرب تهران پاكستان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 2,160 279,866,880 Rls. 8,640 $
358 8 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 22,080 266,776,830 Rls. 8,390 $
359 6 1395 غرب تهران پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,900 262,547,875 Rls. 8,375 $
360 1 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 22,000 253,099,000 Rls. 8,360 $
361 4 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 21,160 248,154,600 Rls. 8,040 $
362 11 1395 غرب تهران پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,560 242,715,000 Rls. 7,500 $
363 7 1395 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 22,620 228,467,470 Rls. 7,238 $
364 10 1395 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 6,500 210,080,000 Rls. 6,500 $
365 12 1395 غرب تهران پاكستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 4,000 196,603,040 Rls. 6,067 $
366 12 1395 غرب تهران پاكستان 28301000 سولفور سديم 20,000 194,412,000 Rls. 6,000 $
367 3 1395 غرب تهران پاكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 99 170,245,327 Rls. 5,593 $
368 2 1395 غرب تهران پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 163,668,600 Rls. 5,400 $
369 2 1395 غرب تهران پاكستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 16,500 100,079,100 Rls. 3,300 $
370 9 1395 غرب تهران پاكستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 490 70,760,655 Rls. 2,205 $
371 3 1395 غرب تهران پاكستان 34011150 صابون رختشويي 1,536 69,355,650 Rls. 2,275 $
372 3 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 674 32,675,520 Rls. 1,073 $
373 12 1395 غرب تهران پاكستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 115 9,365,623 Rls. 289 $
مجموع کل
34,926,641,032 ريال
مجموع کل
1,112,962 دلار