آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (كنگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 كنگان كويت 25233900 495,236,271 106,822,993,026 Rls. 3,512,431 $
2 2 1395 كنگان كويت 25233900 49,070,963 50,972,527,522 Rls. 1,683,548 $
3 1 1395 كنگان كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,009,800 27,456,140,088 Rls. 906,294 $
4 3 1395 كنگان كويت 25233900 9,460,140 8,608,626,732 Rls. 283,804 $
مجموع کل
193,860,287,368 ريال
مجموع کل
6,386,077 دلار