آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 شهيدرجايي كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,000,000 245,734,500,000 Rls. 7,950,000 $
2 2 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 106,732 19,405,129,997 Rls. 640,396 $
3 6 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 81,330 15,235,506,892 Rls. 487,987 $
4 12 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 73,554 14,300,900,290 Rls. 441,330 $
5 9 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 50,649 9,780,027,297 Rls. 303,897 $
6 4 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 52,607 9,699,806,194 Rls. 315,648 $
7 7 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 48,911 9,237,288,948 Rls. 293,471 $
8 11 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 46,290 8,988,628,480 Rls. 277,746 $
9 10 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 39,052 7,585,746,184 Rls. 234,316 $
10 8 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,067 5,736,274,191 Rls. 180,403 $
11 3 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 29,563 5,406,518,016 Rls. 177,379 $
12 5 1395 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,379 5,084,974,541 Rls. 164,275 $
13 9 1395 شهيدرجايي كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,383,107,200 Rls. 105,600 $
14 8 1395 شهيدرجايي كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,364,732,800 Rls. 105,600 $
15 10 1395 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,162,754,000 Rls. 98,000 $
16 9 1395 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,144,918,000 Rls. 98,000 $
17 8 1395 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,111,696,000 Rls. 98,000 $
18 12 1395 شهيدرجايي كويت 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 44,991 2,625,144,928 Rls. 80,983 $
19 5 1395 شهيدرجايي كويت 68062010 رسهاي منبسط شده 628,708 2,528,267,976 Rls. 81,732 $
20 10 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 214,350 2,137,665,108 Rls. 66,057 $
21 6 1395 شهيدرجايي كويت 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 35,530 1,895,460,321 Rls. 60,583 $
22 3 1395 شهيدرجايي كويت 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 253,300 1,790,145,614 Rls. 58,792 $
23 10 1395 شهيدرجايي كويت 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 31,545 1,735,819,994 Rls. 53,626 $
24 12 1395 شهيدرجايي كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 17,124 1,649,019,792 Rls. 50,858 $
25 11 1395 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,572,793,200 Rls. 48,600 $
26 11 1395 شهيدرجايي كويت 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,200 1,221,417,360 Rls. 37,740 $
27 11 1395 شهيدرجايي كويت 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 26,595 1,204,934,346 Rls. 37,233 $
28 9 1395 شهيدرجايي كويت 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,000 1,155,276,000 Rls. 36,000 $
29 1 1395 شهيدرجايي كويت 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 9,850 1,058,645,000 Rls. 35,000 $
30 5 1395 شهيدرجايي كويت 73201000 ک فنر تيغهکاي و تيغه براي آن 24,114 1,043,509,236 Rls. 33,760 $
31 5 1395 شهيدرجايي كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,000 999,943,400 Rls. 32,300 $
32 2 1395 شهيدرجايي كويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,740 977,135,940 Rls. 32,220 $
33 12 1395 شهيدرجايي كويت 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,560 967,264,504 Rls. 29,852 $
34 10 1395 شهيدرجايي كويت 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,530 964,628,569 Rls. 29,801 $
35 11 1395 شهيدرجايي كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 19,200 932,112,000 Rls. 28,800 $
36 11 1395 شهيدرجايي كويت 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 16,930 931,497,065 Rls. 28,781 $
37 8 1395 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 83,257 788,399,005 Rls. 24,977 $
38 12 1395 شهيدرجايي كويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 23,800 771,500,800 Rls. 23,800 $
39 6 1395 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 82,768 771,492,930 Rls. 24,830 $
40 12 1395 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 90,695 734,456,208 Rls. 22,674 $
41 5 1395 شهيدرجايي كويت 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 97,100 715,164,670 Rls. 23,137 $
42 12 1395 شهيدرجايي كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 18,200 707,768,880 Rls. 21,840 $
43 2 1395 شهيدرجايي كويت 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 14,895 676,873,232 Rls. 22,342 $
44 5 1395 شهيدرجايي كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 19,200 646,319,520 Rls. 20,880 $
45 3 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 60,900 593,520,624 Rls. 19,498 $
46 11 1395 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,326 568,380,966 Rls. 17,554 $
47 9 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,470 564,406,458 Rls. 17,533 $
48 3 1395 شهيدرجايي كويت 68062010 رسهاي منبسط شده 138,015 547,392,670 Rls. 17,941 $
49 4 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,930 531,626,240 Rls. 17,360 $
50 11 1395 شهيدرجايي كويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,680 493,067,432 Rls. 15,236 $
51 2 1395 شهيدرجايي كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,900 485,550,180 Rls. 16,020 $
52 1 1395 شهيدرجايي كويت 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 43,440 441,918,720 Rls. 14,592 $
53 8 1395 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,560 438,650,604 Rls. 13,692 $
54 6 1395 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,740 437,602,425 Rls. 14,055 $
55 5 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,500 425,012,500 Rls. 13,750 $
56 6 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,110 418,691,818 Rls. 13,426 $
57 12 1395 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,512 413,773,540 Rls. 12,770 $
58 4 1395 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,720 402,017,616 Rls. 13,104 $
59 3 1395 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,400 397,228,950 Rls. 13,050 $
60 2 1395 شهيدرجايي كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,380 348,068,556 Rls. 11,484 $
61 4 1395 شهيدرجايي كويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 37,550 301,952,295 Rls. 9,783 $
62 5 1395 شهيدرجايي كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,720 279,148,286 Rls. 9,017 $
63 8 1395 شهيدرجايي كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 181,000 275,114,208 Rls. 8,688 $
64 7 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,080 264,364,596 Rls. 8,388 $
65 7 1395 شهيدرجايي كويت 08105000 کيوي، تازه 23,300 256,148,550 Rls. 8,155 $
66 12 1395 شهيدرجايي كويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,200 254,562,848 Rls. 7,853 $
67 6 1395 شهيدرجايي كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,700 249,983,130 Rls. 7,990 $
68 2 1395 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,650 231,863,850 Rls. 7,650 $
69 7 1395 شهيدرجايي كويت 08081000 سيب , تازه 20,938 230,172,480 Rls. 7,328 $
70 9 1395 شهيدرجايي كويت 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 19,000 211,424,976 Rls. 6,576 $
71 8 1395 شهيدرجايي كويت 08105000 کيوي، تازه 17,723 196,894,152 Rls. 6,201 $
72 9 1395 شهيدرجايي كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 125,500 195,225,108 Rls. 6,058 $
73 10 1395 شهيدرجايي كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 125,500 195,020,976 Rls. 6,024 $
74 2 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,180 194,500,320 Rls. 6,420 $
75 11 1395 شهيدرجايي كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,940 174,139,922 Rls. 5,381 $
76 2 1395 شهيدرجايي كويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 6,700 172,473,075 Rls. 5,695 $
77 2 1395 شهيدرجايي كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,960 172,276,356 Rls. 5,684 $
78 1 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,880 163,720,710 Rls. 5,406 $
79 8 1395 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,140 158,072,343 Rls. 4,961 $
80 12 1395 شهيدرجايي كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,850 157,055,520 Rls. 4,845 $
81 1 1395 شهيدرجايي كويت 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 5,240 151,235,000 Rls. 5,000 $
82 2 1395 شهيدرجايي كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,110 141,300,558 Rls. 4,662 $
83 12 1395 شهيدرجايي كويت 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 10,260 141,174,096 Rls. 4,354 $
84 1 1395 شهيدرجايي كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 40,630 122,946,380 Rls. 4,063 $
85 5 1395 شهيدرجايي كويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 4,160 109,467,488 Rls. 3,536 $
86 6 1395 شهيدرجايي كويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 10,755 100,837,805 Rls. 3,227 $
87 5 1395 شهيدرجايي كويت 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 15,280 94,460,960 Rls. 3,056 $
88 11 1395 شهيدرجايي كويت 70010000 خرده شيشه، سايرآخال وضايعات شيشه، شيشه بصورت توده 21,545 85,435,680 Rls. 2,640 $
89 2 1395 شهيدرجايي كويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,639 84,383,096 Rls. 2,786 $
90 2 1395 شهيدرجايي كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,460 75,167,370 Rls. 2,482 $
91 5 1395 شهيدرجايي كويت 28043000 ازت 12,000 61,908,000 Rls. 2,000 $
92 5 1395 شهيدرجايي كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 17,000 59,501,750 Rls. 1,925 $
93 11 1395 شهيدرجايي كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 700 55,144,848 Rls. 1,704 $
94 5 1395 شهيدرجايي كويت 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 4,360 26,953,520 Rls. 872 $
مجموع کل
418,716,104,179 ريال
مجموع کل
13,440,721 دلار