آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيد باهنر كويت 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,781,000 61,988,028,354 Rls. 2,030,397 $
2 5 1395 شهيد باهنر كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 634 48,173,664 Rls. 1,596 $
مجموع کل
62,036,202,018 ريال
مجموع کل
2,031,993 دلار