آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,320 40,074,661,167 Rls. 1,289,777 $
2 9 1395 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,880 20,116,730,103 Rls. 626,693 $
3 7 1395 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,150 11,733,026,150 Rls. 371,710 $
4 12 1395 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 645 10,669,115,000 Rls. 329,375 $
5 8 1395 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,190 9,508,256,910 Rls. 299,030 $
6 7 1395 غرب تهران كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,320 5,495,198,487 Rls. 174,667 $
7 9 1395 غرب تهران كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,270 4,328,106,669 Rls. 134,859 $
8 8 1395 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 57,550 3,646,422,090 Rls. 114,670 $
9 2 1395 غرب تهران كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 32,025 2,671,669,132 Rls. 88,068 $
10 5 1395 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 22,932 2,491,733,790 Rls. 80,262 $
11 10 1395 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,515 2,300,574,244 Rls. 71,123 $
12 9 1395 غرب تهران كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,800 1,927,385,460 Rls. 60,060 $
13 11 1395 غرب تهران كانادا 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 15,029 1,694,383,706 Rls. 52,357 $
14 12 1395 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 22,700 1,406,311,200 Rls. 43,400 $
15 6 1395 غرب تهران كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,750 1,295,784,984 Rls. 41,704 $
16 12 1395 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 19,000 1,231,808,000 Rls. 38,000 $
17 9 1395 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 19,768 1,223,373,036 Rls. 38,091 $
18 6 1395 غرب تهران كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 13,350 1,148,355,894 Rls. 36,712 $
19 9 1395 غرب تهران كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 1,039,748,400 Rls. 32,400 $
20 10 1395 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,947 917,427,016 Rls. 28,373 $
21 9 1395 غرب تهران كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,960 864,218,880 Rls. 26,880 $
22 7 1395 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,000 852,255,000 Rls. 27,000 $
23 7 1395 غرب تهران كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,550 833,316,000 Rls. 26,400 $
24 11 1395 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,125 746,756,877 Rls. 23,063 $
25 10 1395 غرب تهران كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,879 679,781,369 Rls. 21,001 $
26 8 1395 غرب تهران كانادا 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,200 635,040,000 Rls. 20,000 $
27 10 1395 غرب تهران كانادا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,712 570,082,828 Rls. 17,612 $
28 11 1395 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,370 565,984,920 Rls. 17,480 $
29 7 1395 غرب تهران كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 6,750 490,046,625 Rls. 15,525 $
30 9 1395 غرب تهران كانادا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,429 463,764,270 Rls. 14,476 $
31 11 1395 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,573 439,706,740 Rls. 13,560 $
32 12 1395 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,350 428,863,680 Rls. 13,230 $
33 11 1395 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,301 371,721,281 Rls. 11,480 $
34 9 1395 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,958 367,639,260 Rls. 11,462 $
35 5 1395 غرب تهران كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,900 359,112,800 Rls. 11,600 $
36 5 1395 غرب تهران كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 6,300 351,063,720 Rls. 11,340 $
37 5 1395 غرب تهران كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 7,035 331,312,516 Rls. 10,703 $
38 7 1395 غرب تهران كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 580 319,706,682 Rls. 10,162 $
39 2 1395 غرب تهران كانادا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,340 300,085,665 Rls. 9,895 $
40 5 1395 غرب تهران كانادا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 907 289,296,084 Rls. 9,346 $
41 10 1395 غرب تهران كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,936 266,536,804 Rls. 8,241 $
42 10 1395 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,787 240,377,988 Rls. 7,431 $
43 9 1395 غرب تهران كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 4,240 231,545,400 Rls. 7,220 $
44 5 1395 غرب تهران كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,033 224,724,122 Rls. 7,260 $
45 9 1395 غرب تهران كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,950 193,382,100 Rls. 6,036 $
46 5 1395 غرب تهران كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,000 185,748,000 Rls. 6,000 $
47 10 1395 غرب تهران كانادا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 4,350 183,413,160 Rls. 5,670 $
48 9 1395 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,140 163,182,735 Rls. 5,085 $
49 7 1395 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,770 160,255,505 Rls. 5,077 $
50 9 1395 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,520 151,113,840 Rls. 4,717 $
51 8 1395 غرب تهران كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,228 145,671,834 Rls. 4,576 $
52 12 1395 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,200 138,578,400 Rls. 4,275 $
53 11 1395 غرب تهران كانادا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,195 135,052,809 Rls. 4,171 $
54 12 1395 غرب تهران كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,530 115,221,512 Rls. 3,556 $
55 11 1395 غرب تهران كانادا 33051000 شامپوها 1,400 113,326,500 Rls. 3,500 $
56 10 1395 غرب تهران كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,500 111,504,000 Rls. 3,450 $
57 6 1395 غرب تهران كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,980 109,510,512 Rls. 3,504 $
58 9 1395 غرب تهران كانادا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 800 107,755,200 Rls. 3,363 $
59 8 1395 غرب تهران كانادا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,100 104,280,228 Rls. 3,276 $
60 9 1395 غرب تهران كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,100 100,443,240 Rls. 3,132 $
61 12 1395 غرب تهران كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,576 99,419,872 Rls. 3,067 $
62 12 1395 غرب تهران كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 980 95,303,040 Rls. 2,940 $
63 10 1395 غرب تهران كانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 710 93,906,244 Rls. 2,903 $
64 9 1395 غرب تهران كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 90,022,800 Rls. 2,800 $
65 5 1395 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,762 89,685,326 Rls. 2,897 $
66 12 1395 غرب تهران كانادا 18023000 3,050 84,022,272 Rls. 2,592 $
67 8 1395 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,200 75,309,390 Rls. 2,370 $
68 6 1395 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 519 72,975,755 Rls. 2,335 $
69 9 1395 غرب تهران كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 75 67,099,137 Rls. 2,087 $
70 5 1395 غرب تهران كانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,200 66,869,280 Rls. 2,160 $
71 7 1395 غرب تهران كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 61,488,620 Rls. 1,948 $
72 9 1395 غرب تهران كانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,140 60,291,600 Rls. 1,880 $
73 12 1395 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,450 59,126,784 Rls. 1,824 $
74 12 1395 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 950 58,024,640 Rls. 1,790 $
75 9 1395 غرب تهران كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,100 57,244,950 Rls. 1,785 $
76 8 1395 غرب تهران كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 300 57,234,600 Rls. 1,800 $
77 8 1395 غرب تهران كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 880 50,295,168 Rls. 1,584 $
78 8 1395 غرب تهران كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 850 50,231,664 Rls. 1,582 $
79 9 1395 غرب تهران كانادا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 920 48,746,400 Rls. 1,520 $
80 10 1395 غرب تهران كانادا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 300 48,553,500 Rls. 1,500 $
81 9 1395 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,360 46,212,870 Rls. 1,442 $
82 9 1395 غرب تهران كانادا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 43,322,850 Rls. 1,350 $
83 9 1395 غرب تهران كانادا 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 850 42,524,820 Rls. 1,327 $
84 11 1395 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,450 39,923,307 Rls. 1,233 $
85 9 1395 غرب تهران كانادا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,182 39,253,680 Rls. 1,224 $
86 11 1395 غرب تهران كانادا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 390 37,883,430 Rls. 1,170 $
87 10 1395 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,000 37,717,440 Rls. 1,167 $
88 10 1395 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 395 35,390,400 Rls. 1,095 $
89 12 1395 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 790 34,184,110 Rls. 1,055 $
90 12 1395 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 250 32,416,000 Rls. 1,000 $
91 12 1395 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 220 32,091,840 Rls. 990 $
92 5 1395 غرب تهران كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 900 30,958,000 Rls. 1,000 $
93 9 1395 غرب تهران كانادا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 630 29,953,380 Rls. 934 $
94 12 1395 غرب تهران كانادا 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 540 27,282,484 Rls. 842 $
95 11 1395 غرب تهران كانادا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 278 26,142,805 Rls. 807 $
96 12 1395 غرب تهران كانادا 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 500 25,284,480 Rls. 780 $
97 9 1395 غرب تهران كانادا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 25 24,068,250 Rls. 750 $
98 10 1395 غرب تهران كانادا 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 420 21,737,856 Rls. 672 $
99 9 1395 غرب تهران كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 660 21,219,660 Rls. 660 $
100 8 1395 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 450 18,639,855 Rls. 585 $
مجموع کل
140,393,509,083 ريال
مجموع کل
4,436,533 دلار