آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1395 مشهد عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 750 1,263,678 Rls. 39 $
102 8 1395 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 7 1,108,310 Rls. 35 $
103 12 1395 مشهد عمان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 19 777,648 Rls. 24 $
104 8 1395 مشهد عمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5 350,493 Rls. 11 $
مجموع کل
3,500,129 ريال
مجموع کل
109 دلار