آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1395 شهيدرجايي عمان 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 419,973 1,080,726,675 Rls. 35,697 $
102 12 1395 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 19,460 1,071,963,424 Rls. 33,082 $
103 1 1395 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 5,836 1,060,254,720 Rls. 35,021 $
104 5 1395 شهيدرجايي عمان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 41,968 1,005,695,460 Rls. 32,490 $
105 2 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 107,580 963,318,928 Rls. 31,752 $
106 9 1395 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 4,600 961,314,900 Rls. 29,900 $
107 10 1395 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 476,270 951,195,434 Rls. 29,386 $
108 10 1395 شهيدرجايي عمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 23,857 949,409,820 Rls. 29,330 $
109 2 1395 شهيدرجايي عمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 66,000 920,727,720 Rls. 30,360 $
110 2 1395 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 355,778 917,784,109 Rls. 30,241 $
111 6 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 58,000 906,337,000 Rls. 29,000 $
112 12 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,500 887,060,400 Rls. 27,375 $
113 11 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,350 882,353,420 Rls. 27,263 $
114 5 1395 شهيدرجايي عمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 107,270 865,480,000 Rls. 28,000 $
115 12 1395 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,487 853,626,648 Rls. 26,330 $
116 4 1395 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 321,253 842,799,690 Rls. 27,306 $
117 10 1395 شهيدرجايي عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 11,700 819,644,932 Rls. 25,318 $
118 10 1395 شهيدرجايي عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 14,630 808,700,000 Rls. 25,000 $
119 3 1395 شهيدرجايي عمان 39161010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از پليمرهاي اتيلن 13,885 803,549,600 Rls. 26,320 $
120 7 1395 شهيدرجايي عمان 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 146,804 802,305,630 Rls. 25,543 $
121 4 1395 شهيدرجايي عمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,040 801,625,780 Rls. 25,972 $
122 3 1395 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 4,000 791,414,000 Rls. 26,000 $
123 1 1395 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 144,000 784,728,000 Rls. 25,920 $
124 5 1395 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,490 762,588,414 Rls. 24,633 $
125 4 1395 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,400 751,021,920 Rls. 24,480 $
126 7 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 75,080 710,051,710 Rls. 22,565 $
127 7 1395 شهيدرجايي عمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 700,743,000 Rls. 22,200 $
128 10 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 68,193 692,747,760 Rls. 21,423 $
129 12 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,830 689,719,979 Rls. 21,284 $
130 8 1395 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 252,846 682,382,232 Rls. 21,491 $
131 3 1395 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,550 663,594,255 Rls. 21,825 $
132 11 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,410 652,423,230 Rls. 20,154 $
133 10 1395 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 120,000 641,005,200 Rls. 19,800 $
134 5 1395 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 79,718 640,640,660 Rls. 20,726 $
135 9 1395 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 229,078 624,843,861 Rls. 19,471 $
136 8 1395 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,637 624,674,115 Rls. 19,605 $
137 2 1395 شهيدرجايي عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,078 622,979,181 Rls. 20,533 $
138 4 1395 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 120,000 609,642,000 Rls. 19,800 $
139 10 1395 شهيدرجايي عمان 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 9,300 602,156,400 Rls. 18,600 $
140 2 1395 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 120,000 600,910,200 Rls. 19,800 $
141 6 1395 شهيدرجايي عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 38,700 542,216,025 Rls. 17,415 $
142 10 1395 شهيدرجايي عمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,690 531,419,210 Rls. 16,415 $
143 3 1395 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 96,000 524,793,600 Rls. 17,280 $
144 4 1395 شهيدرجايي عمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 8,260 521,543,000 Rls. 17,000 $
145 6 1395 شهيدرجايي عمان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 2,940 507,500,500 Rls. 16,300 $
146 3 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 21,580 493,257,840 Rls. 16,183 $
147 7 1395 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 86,790 492,358,574 Rls. 15,650 $
148 2 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,350 462,591,113 Rls. 15,263 $
149 12 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 28,880 457,256,267 Rls. 14,106 $
150 4 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 21,200 455,276,360 Rls. 14,840 $
151 6 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,150 449,359,538 Rls. 14,363 $
152 5 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,120 443,937,720 Rls. 14,340 $
153 6 1395 شهيدرجايي عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,660 443,588,350 Rls. 14,150 $
154 1 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 38,220 434,356,725 Rls. 14,345 $
155 12 1395 شهيدرجايي عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 45,500 433,466,752 Rls. 13,372 $
156 6 1395 شهيدرجايي عمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 9,270 432,042,255 Rls. 13,905 $
157 10 1395 شهيدرجايي عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 8,784 420,524,000 Rls. 13,000 $
158 12 1395 شهيدرجايي عمان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,800 414,617,600 Rls. 12,800 $
159 12 1395 شهيدرجايي عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,770 413,189,250 Rls. 12,750 $
160 11 1395 شهيدرجايي عمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,200 411,682,800 Rls. 12,720 $
161 8 1395 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,450 411,510,645 Rls. 12,915 $
162 6 1395 شهيدرجايي عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 13,000 407,537,000 Rls. 13,000 $
163 6 1395 شهيدرجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 99,930 407,223,510 Rls. 12,990 $
164 5 1395 شهيدرجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 99,860 401,813,874 Rls. 12,981 $
165 3 1395 شهيدرجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 67,360 400,220,208 Rls. 13,128 $
166 1 1395 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,000 393,575,000 Rls. 13,000 $
167 5 1395 شهيدرجايي عمان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 8,199 380,752,442 Rls. 12,299 $
168 12 1395 شهيدرجايي عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 45,900 372,784,000 Rls. 11,500 $
169 11 1395 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,640 365,494,152 Rls. 11,288 $
170 11 1395 شهيدرجايي عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,620 364,309,116 Rls. 11,254 $
171 12 1395 شهيدرجايي عمان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 5,600 362,958,400 Rls. 11,200 $
172 12 1395 شهيدرجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 85,020 358,162,164 Rls. 11,052 $
173 3 1395 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,640 344,058,240 Rls. 11,288 $
174 8 1395 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,330 342,877,743 Rls. 10,761 $
175 2 1395 شهيدرجايي عمان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 7,308 332,104,752 Rls. 10,962 $
176 9 1395 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,000 320,910,000 Rls. 10,000 $
177 7 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 26,700 318,638,500 Rls. 10,100 $
178 7 1395 شهيدرجايي عمان 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 7,220 315,650,000 Rls. 10,000 $
179 11 1395 شهيدرجايي عمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,890 302,449,750 Rls. 9,346 $
180 1 1395 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,580 287,188,650 Rls. 9,486 $
181 4 1395 شهيدرجايي عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,499 285,955,320 Rls. 9,348 $
182 6 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,000 278,002,932 Rls. 8,868 $
183 8 1395 شهيدرجايي عمان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 3,000 273,067,200 Rls. 8,600 $
184 10 1395 شهيدرجايي عمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 6,100 268,801,322 Rls. 8,303 $
185 12 1395 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,250 259,652,160 Rls. 8,010 $
186 9 1395 شهيدرجايي عمان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 3,640 257,208,000 Rls. 8,000 $
187 12 1395 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 75,184 256,086,400 Rls. 7,900 $
188 12 1395 شهيدرجايي عمان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 25,580 250,305,450 Rls. 7,725 $
189 8 1395 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,598 247,564,788 Rls. 7,818 $
190 9 1395 شهيدرجايي عمان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,520 246,105,180 Rls. 7,674 $
191 5 1395 شهيدرجايي عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,630 231,722,075 Rls. 7,475 $
192 5 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,680 227,812,572 Rls. 7,332 $
193 11 1395 شهيدرجايي عمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,400 222,812,370 Rls. 6,885 $
194 10 1395 شهيدرجايي عمان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 18,000 222,668,372 Rls. 6,878 $
195 4 1395 شهيدرجايي عمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 216,055,000 Rls. 7,000 $
196 9 1395 شهيدرجايي عمان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,016 213,355,296 Rls. 6,660 $
197 5 1395 شهيدرجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,400 211,424,400 Rls. 6,840 $
198 5 1395 شهيدرجايي عمان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 9,310 205,269,540 Rls. 6,612 $
199 4 1395 شهيدرجايي عمان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 2,620 201,674,500 Rls. 6,550 $
200 8 1395 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 19,300 198,825,120 Rls. 6,240 $
مجموع کل
53,253,704,029 ريال
مجموع کل
1,696,461 دلار