آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1395 قم عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 61,457 1,949,311,998 Rls. 60,258 $
202 1 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 15,957 1,931,573,060 Rls. 63,828 $
203 3 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 38,603 1,920,246,605 Rls. 63,080 $
204 7 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,816 1,865,646,168 Rls. 59,264 $
205 2 1395 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 17,442 1,851,235,410 Rls. 61,048 $
206 2 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 33,000 1,806,881,980 Rls. 59,630 $
207 6 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,440 1,803,693,896 Rls. 57,760 $
208 11 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,703 1,757,492,744 Rls. 54,257 $
209 6 1395 قم عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,639 1,727,542,992 Rls. 55,216 $
210 8 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 13,606 1,725,656,228 Rls. 54,424 $
211 5 1395 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 13,754 1,699,212,746 Rls. 54,919 $
212 10 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 83,672 1,696,333,816 Rls. 52,418 $
213 4 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 13,768 1,692,800,044 Rls. 55,072 $
214 12 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,508 1,626,259,472 Rls. 50,164 $
215 6 1395 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 17,130 1,596,738,690 Rls. 51,390 $
216 11 1395 قم عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 49,520 1,586,612,736 Rls. 49,024 $
217 8 1395 قم عراق 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 128,760 1,585,340,961 Rls. 49,829 $
218 3 1395 قم عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 430,819 1,576,367,150 Rls. 51,699 $
219 1 1395 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 13,146 1,568,331,032 Rls. 51,827 $
220 9 1395 قم عراق 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 124,980 1,554,455,757 Rls. 48,367 $
221 8 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 32,055 1,534,637,520 Rls. 48,410 $
222 1 1395 قم عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 16,878 1,533,450,690 Rls. 50,634 $
223 3 1395 قم عراق 87112029 ----موتورسيكلت ها داراي موتورپيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندربيشتراز50 سي سي وحداكثر250 سي سي غيراز نوع دوزمانه بجزمورداستفاده در پيست وانواع كارتينگ 11,020 1,518,500,000 Rls. 50,000 $
224 6 1395 قم عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 22,000 1,506,934,000 Rls. 48,400 $
225 3 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 29,048 1,502,159,206 Rls. 49,381 $
226 6 1395 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,783 1,487,723,705 Rls. 47,783 $
227 4 1395 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,398 1,462,986,850 Rls. 47,515 $
228 7 1395 قم عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,407 1,456,989,292 Rls. 46,325 $
229 6 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 27,324 1,455,573,290 Rls. 46,450 $
230 9 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 18,140 1,422,553,356 Rls. 44,206 $
231 10 1395 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 12,098 1,409,669,022 Rls. 43,554 $
232 12 1395 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 10,800 1,399,766,400 Rls. 43,200 $
233 10 1395 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 42,886 1,386,075,520 Rls. 42,886 $
234 8 1395 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,068 1,385,542,520 Rls. 43,710 $
235 10 1395 قم عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 21,400 1,385,393,200 Rls. 42,800 $
236 3 1395 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 12,758 1,377,003,366 Rls. 45,231 $
237 9 1395 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 10,700 1,371,183,600 Rls. 42,800 $
238 5 1395 قم عراق 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 3,661 1,360,326,228 Rls. 43,932 $
239 10 1395 قم عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,605 1,349,882,040 Rls. 41,730 $
240 11 1395 قم عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,766 1,341,523,942 Rls. 41,437 $
241 12 1395 قم عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,577 1,328,546,804 Rls. 41,002 $
242 6 1395 قم عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 25,070 1,294,202,399 Rls. 41,366 $
243 9 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,067 1,292,563,212 Rls. 40,268 $
244 6 1395 قم عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,923 1,286,965,225 Rls. 41,335 $
245 7 1395 قم عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 13,620 1,282,470,300 Rls. 40,830 $
246 10 1395 قم عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,626 1,267,649,176 Rls. 39,190 $
247 1 1395 قم عراق 30206990 از پلي (اتيلن ترفتالات) 25,305 1,264,072,075 Rls. 41,753 $
248 6 1395 قم عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,134 1,261,434,525 Rls. 40,515 $
249 7 1395 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 15,932 1,254,251,110 Rls. 39,830 $
250 7 1395 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,825 1,247,605,200 Rls. 39,720 $
251 3 1395 قم عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 24,292 1,221,939,852 Rls. 40,082 $
252 12 1395 قم عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 43,507 1,216,091,225 Rls. 37,520 $
253 4 1395 قم عراق 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 13,035 1,206,975,825 Rls. 39,105 $
254 5 1395 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 15,450 1,196,480,625 Rls. 38,625 $
255 2 1395 قم عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,900 1,196,357,580 Rls. 39,420 $
256 7 1395 قم عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,460 1,194,259,560 Rls. 37,960 $
257 9 1395 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,146 1,173,775,947 Rls. 36,528 $
258 2 1395 قم عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 40,611 1,161,307,833 Rls. 38,299 $
259 12 1395 قم عراق 04031090 ک ک ک ماست 47,100 1,160,330,720 Rls. 35,795 $
260 4 1395 قم عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 312,320 1,153,978,410 Rls. 37,479 $
261 3 1395 قم عراق 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 3,132 1,144,666,512 Rls. 37,584 $
262 10 1395 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,060 1,140,766,720 Rls. 35,296 $
263 7 1395 قم عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 17,900 1,124,478,000 Rls. 35,800 $
264 11 1395 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,735 1,123,952,275 Rls. 34,720 $
265 11 1395 قم عراق 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 18,220 1,120,307,716 Rls. 34,618 $
266 11 1395 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 9,567 1,114,917,187 Rls. 34,442 $
267 5 1395 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,442 1,114,427,680 Rls. 35,960 $
268 12 1395 قم عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 17,008 1,102,662,656 Rls. 34,016 $
269 9 1395 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,732 1,099,899,375 Rls. 34,255 $
270 6 1395 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 11,688 1,098,179,352 Rls. 35,064 $
271 12 1395 قم عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,599 1,083,723,452 Rls. 33,439 $
272 12 1395 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,714 1,073,867,084 Rls. 33,142 $
273 12 1395 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,608 1,071,413,632 Rls. 33,052 $
274 3 1395 قم عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 378 1,069,266,960 Rls. 35,208 $
275 11 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,285 1,065,657,648 Rls. 32,912 $
276 5 1395 قم عراق 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 6,282 1,056,502,700 Rls. 34,100 $
277 8 1395 قم عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,186 1,031,901,264 Rls. 32,584 $
278 2 1395 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 27,760 1,030,632,768 Rls. 33,984 $
279 10 1395 قم عراق 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 2,599 1,009,019,172 Rls. 31,188 $
280 1 1395 قم عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 277,760 1,008,898,165 Rls. 33,332 $
281 12 1395 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 122,500 992,740,000 Rls. 30,625 $
282 6 1395 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 34,692 978,778,478 Rls. 31,222 $
283 10 1395 قم عراق 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 20,171 978,753,436 Rls. 30,257 $
284 5 1395 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 8,982 973,123,830 Rls. 31,437 $
285 12 1395 قم عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 100,390 943,028,296 Rls. 29,113 $
286 10 1395 قم عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 24,000 935,479,104 Rls. 28,896 $
287 11 1395 قم عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 24,000 935,219,040 Rls. 28,896 $
288 10 1395 قم عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,226 934,986,592 Rls. 28,904 $
289 10 1395 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,929 927,680,115 Rls. 28,675 $
290 7 1395 قم عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,694 927,632,220 Rls. 29,388 $
291 2 1395 قم عراق 27101910 روغن موتور 19,721 924,363,882 Rls. 30,498 $
292 2 1395 قم عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,026 923,165,079 Rls. 30,451 $
293 3 1395 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,966 911,739,367 Rls. 29,953 $
294 4 1395 قم عراق 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 24,000 888,912,000 Rls. 28,800 $
295 9 1395 قم عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,500 888,118,425 Rls. 27,675 $
296 10 1395 قم عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 887,921,698 Rls. 27,427 $
297 7 1395 قم عراق 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 2,336 881,565,876 Rls. 28,032 $
298 12 1395 قم عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 878,149,440 Rls. 27,090 $
299 1 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 24,200 871,920,000 Rls. 28,800 $
300 5 1395 قم عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 16,982 866,727,087 Rls. 27,992 $
مجموع کل
127,966,009,118 ريال
مجموع کل
4,069,307 دلار