آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1395 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,673 89,078,760 Rls. 2,836 $
102 1 1395 بناب عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,390 57,809,320 Rls. 1,912 $
103 9 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 51,312,000 Rls. 1,600 $
104 9 1395 بناب عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,170 48,837,369 Rls. 1,519 $
105 9 1395 بناب عراق 33051000 شامپوها 730 29,337,788 Rls. 913 $
106 9 1395 بناب عراق 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 770 19,805,016 Rls. 616 $
مجموع کل
296,180,253 ريال
مجموع کل
9,396 دلار