آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1395 مشهد تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 48,160 4,544,907,360 Rls. 144,480 $
202 8 1395 مشهد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 150,465 4,533,959,368 Rls. 142,477 $
203 3 1395 مشهد تركمنستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 37,030 4,495,974,800 Rls. 148,040 $
204 6 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 62,438 4,477,415,499 Rls. 143,277 $
205 5 1395 مشهد تركمنستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 48,074 4,461,367,236 Rls. 144,222 $
206 8 1395 مشهد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 169,950 4,449,423,309 Rls. 139,657 $
207 11 1395 مشهد تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 130,488 4,448,029,088 Rls. 137,422 $
208 2 1395 مشهد تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,840 4,421,476,920 Rls. 145,880 $
209 10 1395 مشهد تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,400 4,355,120,000 Rls. 134,750 $
210 8 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 42,153 4,320,481,617 Rls. 135,834 $
211 10 1395 مشهد تركمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 33,331 4,316,028,396 Rls. 133,324 $
212 11 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 53,819 4,302,637,655 Rls. 132,945 $
213 11 1395 مشهد تركمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 44,206 4,293,399,672 Rls. 132,618 $
214 3 1395 مشهد تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 78,795 4,288,048,624 Rls. 140,875 $
215 7 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,745,450 4,251,655,716 Rls. 135,009 $
216 4 1395 مشهد تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 45,513 4,229,080,220 Rls. 138,026 $
217 4 1395 مشهد تركمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 45,778 4,213,004,826 Rls. 137,334 $
218 2 1395 مشهد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 84,726 4,208,482,310 Rls. 138,830 $
219 6 1395 مشهد تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 75,980 4,192,602,799 Rls. 134,143 $
220 9 1395 مشهد تركمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 43,083 4,158,737,658 Rls. 129,249 $
221 11 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,175,250 4,156,078,374 Rls. 128,394 $
222 7 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 56,191 4,144,259,269 Rls. 131,648 $
223 5 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 65,570 4,127,001,650 Rls. 133,415 $
224 6 1395 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 175,204 4,103,354,247 Rls. 131,403 $
225 6 1395 مشهد تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 202,320 4,055,398,072 Rls. 129,884 $
226 1 1395 مشهد تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,299 4,040,291,565 Rls. 133,409 $
227 10 1395 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 34,623 4,030,574,384 Rls. 124,643 $
228 12 1395 مشهد تركمنستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 85,602 4,022,296,881 Rls. 124,123 $
229 4 1395 مشهد تركمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 43,800 4,019,526,000 Rls. 131,400 $
230 9 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 155,136 4,003,440,867 Rls. 124,512 $
231 10 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 41,080 3,989,155,560 Rls. 123,240 $
232 10 1395 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 64,500 3,941,101,800 Rls. 121,995 $
233 7 1395 مشهد تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 41,740 3,935,515,245 Rls. 125,220 $
234 7 1395 مشهد تركمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 31,230 3,928,737,648 Rls. 124,920 $
235 10 1395 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 343,710 3,888,881,392 Rls. 120,299 $
236 7 1395 مشهد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 487,288 3,872,482,370 Rls. 122,892 $
237 11 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,670 3,865,510,403 Rls. 119,440 $
238 8 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 49,240 3,858,960,780 Rls. 121,340 $
239 8 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 150,543 3,827,703,086 Rls. 120,434 $
240 1 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,600 3,781,346,800 Rls. 124,880 $
241 4 1395 مشهد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 40,760 3,758,679,480 Rls. 122,280 $
242 10 1395 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 114,530 3,705,594,990 Rls. 114,530 $
243 11 1395 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 152,000 3,689,923,200 Rls. 114,000 $
244 11 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 173,377 3,647,277,057 Rls. 112,695 $
245 6 1395 مشهد تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 40,221 3,640,296,539 Rls. 116,643 $
246 7 1395 مشهد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 38,297 3,622,670,955 Rls. 114,891 $
247 8 1395 مشهد تركمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 71,200 3,620,586,240 Rls. 113,920 $
248 5 1395 مشهد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 560,174 3,609,645,335 Rls. 116,534 $
249 9 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 799,563 3,601,907,562 Rls. 112,109 $
250 12 1395 مشهد تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,733 3,599,204,136 Rls. 111,066 $
251 9 1395 مشهد تركمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 37,240 3,595,336,290 Rls. 111,720 $
252 7 1395 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 112,940 3,594,561,140 Rls. 114,166 $
253 6 1395 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 31,878 3,585,360,212 Rls. 114,760 $
254 12 1395 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 413,550 3,584,801,134 Rls. 110,623 $
255 12 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,793 3,584,080,444 Rls. 110,627 $
256 3 1395 مشهد تركمنستان 74032200 براساس مس کک قلع (برنز) 20,000 3,583,660,000 Rls. 118,000 $
257 5 1395 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 153,600 3,574,569,600 Rls. 115,200 $
258 3 1395 مشهد تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 17,748 3,566,227,953 Rls. 117,139 $
259 12 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 33,196 3,549,858,299 Rls. 109,547 $
260 12 1395 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,500 3,496,015,440 Rls. 107,835 $
261 10 1395 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 144,000 3,495,618,000 Rls. 108,000 $
262 3 1395 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 32,385 3,493,289,376 Rls. 114,804 $
263 6 1395 مشهد تركمنستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 22,311 3,486,428,415 Rls. 111,555 $
264 2 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 142,918 3,468,729,385 Rls. 114,335 $
265 3 1395 مشهد تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 62,510 3,453,963,150 Rls. 113,394 $
266 11 1395 مشهد تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 13,911 3,434,763,580 Rls. 106,126 $
267 5 1395 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 84,900 3,417,242,870 Rls. 110,369 $
268 12 1395 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 29,230 3,407,945,959 Rls. 105,227 $
269 3 1395 مشهد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 400,376 3,406,177,992 Rls. 111,912 $
270 9 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,662,225 3,378,393,963 Rls. 105,053 $
271 1 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 33,670 3,363,363,040 Rls. 111,104 $
272 3 1395 مشهد تركمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 24,446 3,353,013,360 Rls. 110,007 $
273 11 1395 مشهد تركمنستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 20,600 3,333,492,000 Rls. 103,000 $
274 8 1395 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,552 3,317,441,979 Rls. 104,608 $
275 8 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 68,937 3,312,802,484 Rls. 104,182 $
276 9 1395 مشهد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 120,000 3,306,218,400 Rls. 103,200 $
277 11 1395 مشهد تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 24,189 3,287,988,216 Rls. 101,594 $
278 6 1395 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 104,995 3,283,414,103 Rls. 104,995 $
279 12 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,360 3,278,335,488 Rls. 101,160 $
280 9 1395 مشهد تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,900 3,269,660,247 Rls. 101,697 $
281 9 1395 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 86,000 3,255,242,400 Rls. 101,400 $
282 9 1395 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 451,546 3,225,586,740 Rls. 100,420 $
283 7 1395 مشهد تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 101,940 3,206,290,740 Rls. 101,940 $
284 7 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,374 3,198,687,501 Rls. 101,622 $
285 3 1395 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 34,890 3,190,633,320 Rls. 104,670 $
286 6 1395 مشهد تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 65,802 3,189,206,601 Rls. 102,303 $
287 10 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 32,810 3,180,815,510 Rls. 98,429 $
288 12 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 32,680 3,176,965,704 Rls. 98,040 $
289 12 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 72,950 3,173,334,840 Rls. 97,894 $
290 3 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 129,684 3,157,316,546 Rls. 103,747 $
291 4 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 389,612 3,156,220,855 Rls. 102,971 $
292 9 1395 مشهد تركمنستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 48,960 3,153,121,920 Rls. 97,920 $
293 9 1395 مشهد تركمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,322 3,151,354,542 Rls. 97,952 $
294 12 1395 مشهد تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 32,282 3,138,364,803 Rls. 96,846 $
295 8 1395 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 97,120 3,126,714,888 Rls. 98,464 $
296 12 1395 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 32,006 3,111,484,713 Rls. 96,018 $
297 12 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 458,941 3,106,431,448 Rls. 95,827 $
298 5 1395 مشهد تركمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 20,322 3,072,455,150 Rls. 99,200 $
299 1 1395 مشهد تركمنستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 3,480 3,028,500,000 Rls. 100,000 $
300 2 1395 مشهد تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 56,750 3,010,424,462 Rls. 99,311 $
مجموع کل
369,321,140,162 ريال
مجموع کل
11,705,464 دلار