آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1395 لطف آباد تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 47,760 768,333,780 Rls. 23,940 $
202 9 1395 لطف آباد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,170 755,446,320 Rls. 23,520 $
203 1 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 94,730 743,799,600 Rls. 24,560 $
204 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 49,781 734,824,483 Rls. 22,677 $
205 3 1395 لطف آباد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 20,115 734,736,582 Rls. 24,138 $
206 10 1395 لطف آباد تركمنستان 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 10,252 728,977,600 Rls. 22,555 $
207 11 1395 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,140 716,494,680 Rls. 22,140 $
208 6 1395 لطف آباد تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,465 716,274,458 Rls. 22,934 $
209 12 1395 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,360 715,745,280 Rls. 22,080 $
210 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 88,495 715,154,011 Rls. 22,120 $
211 10 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 734,145 711,848,000 Rls. 22,025 $
212 7 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 63,357 710,646,884 Rls. 22,548 $
213 9 1395 لطف آباد تركمنستان 68079090 ساير اشياء ساخته شده از آسفالت يا از مواد همانند غير مذکور 18,390 710,458,368 Rls. 22,068 $
214 6 1395 لطف آباد تركمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 149,720 702,674,733 Rls. 22,459 $
215 9 1395 لطف آباد تركمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,290 701,830,170 Rls. 21,870 $
216 10 1395 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 55,500 683,217,676 Rls. 21,142 $
217 7 1395 لطف آباد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 8,630 679,979,275 Rls. 21,575 $
218 6 1395 لطف آباد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 2,438 677,238,408 Rls. 21,672 $
219 4 1395 لطف آباد تركمنستان 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 14,588 668,057,460 Rls. 21,882 $
220 3 1395 لطف آباد تركمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 51,425 664,491,831 Rls. 21,855 $
221 6 1395 لطف آباد تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 60,758 648,841,031 Rls. 20,760 $
222 2 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 97,058 644,936,185 Rls. 21,292 $
223 4 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,610 641,558,385 Rls. 20,799 $
224 12 1395 لطف آباد تركمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 6,150 637,671,360 Rls. 19,680 $
225 12 1395 لطف آباد تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 6,120 634,834,944 Rls. 19,584 $
226 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 292,615 626,574,970 Rls. 20,483 $
227 2 1395 لطف آباد تركمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 48,180 620,975,652 Rls. 20,476 $
228 4 1395 لطف آباد تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 19,970 610,282,900 Rls. 19,970 $
229 6 1395 لطف آباد تركمنستان 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 9,210 606,321,009 Rls. 19,341 $
230 12 1395 لطف آباد تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 25,030 591,596,709 Rls. 18,271 $
231 7 1395 لطف آباد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 18,640 584,790,050 Rls. 18,640 $
232 9 1395 لطف آباد تركمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 72,654 583,259,439 Rls. 18,165 $
233 8 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 52,753 581,011,431 Rls. 18,301 $
234 10 1395 لطف آباد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 20,495 577,171,639 Rls. 17,831 $
235 1 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 49,770 575,350,245 Rls. 19,001 $
236 10 1395 لطف آباد تركمنستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 573,305 556,385,600 Rls. 17,200 $
237 8 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 37,356 548,873,817 Rls. 17,280 $
238 6 1395 لطف آباد تركمنستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 36,692 538,402,582 Rls. 17,246 $
239 11 1395 لطف آباد تركمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 38,960 535,883,112 Rls. 16,558 $
240 9 1395 لطف آباد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 16,620 533,485,020 Rls. 16,620 $
241 11 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 46,930 531,650,456 Rls. 16,424 $
242 1 1395 لطف آباد تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 96,190 523,926,169 Rls. 17,313 $
243 3 1395 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 34,802 520,978,234 Rls. 17,110 $
244 11 1395 لطف آباد تركمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 4,570 517,824,000 Rls. 16,000 $
245 9 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 91,085 512,519,091 Rls. 15,941 $
246 8 1395 لطف آباد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 15,830 504,300,870 Rls. 15,830 $
247 3 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 31,905 503,280,579 Rls. 16,526 $
248 7 1395 لطف آباد تركمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,360 499,418,382 Rls. 15,846 $
249 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 208,299 494,151,064 Rls. 15,982 $
250 8 1395 لطف آباد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,150 491,263,650 Rls. 15,450 $
251 5 1395 لطف آباد تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 25,170 488,746,830 Rls. 15,730 $
252 10 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 86,920 487,338,048 Rls. 15,072 $
253 12 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 25,000 486,240,000 Rls. 15,000 $
254 10 1395 لطف آباد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,000 485,535,000 Rls. 15,000 $
255 9 1395 لطف آباد تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,900 476,870,745 Rls. 14,885 $
256 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 58,448 472,903,855 Rls. 14,610 $
257 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 219,450 469,923,580 Rls. 15,362 $
258 7 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 24,000 454,536,000 Rls. 14,400 $
259 1 1395 لطف آباد تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 72,920 452,506,215 Rls. 14,949 $
260 1 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 73,750 446,884,850 Rls. 14,758 $
261 3 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 32,289 441,245,730 Rls. 14,529 $
262 7 1395 لطف آباد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,630 437,740,530 Rls. 13,890 $
263 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 45,004 436,916,603 Rls. 13,500 $
264 3 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 26,018 436,770,786 Rls. 14,309 $
265 6 1395 لطف آباد تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 9,264 433,473,751 Rls. 13,897 $
266 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 44,159 427,592,454 Rls. 13,222 $
267 2 1395 لطف آباد تركمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 24,770 420,235,816 Rls. 13,871 $
268 3 1395 لطف آباد تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 24,900 418,536,250 Rls. 13,750 $
269 1 1395 لطف آباد تركمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 45,700 415,070,250 Rls. 13,710 $
270 8 1395 لطف آباد تركمنستان 08107000 خرمالوها 32,471 412,688,869 Rls. 12,990 $
271 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 42,268 410,565,720 Rls. 12,680 $
272 9 1395 لطف آباد تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 24,558 409,528,614 Rls. 12,752 $
273 8 1395 لطف آباد تركمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 46,025 409,503,276 Rls. 12,852 $
274 6 1395 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,710 406,000,400 Rls. 13,040 $
275 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 32,397 401,536,688 Rls. 12,386 $
276 1 1395 لطف آباد تركمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8,140 393,780,640 Rls. 13,024 $
277 12 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,990 391,869,788 Rls. 12,094 $
278 11 1395 لطف آباد تركمنستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 23,860 386,078,660 Rls. 11,930 $
279 12 1395 لطف آباد تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,880 385,750,400 Rls. 11,900 $
280 12 1395 لطف آباد تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 25,436 384,241,593 Rls. 11,867 $
281 8 1395 لطف آباد تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,800 381,564,000 Rls. 11,975 $
282 12 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 48,688 379,457,230 Rls. 11,711 $
283 9 1395 لطف آباد تركمنستان 73144200 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد, ا ندوده شده باموا دپلاستيک که درجاي ديگرگفته نشده 7,750 372,813,750 Rls. 11,617 $
284 3 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 49,400 370,481,550 Rls. 12,135 $
285 10 1395 لطف آباد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 11,330 365,572,720 Rls. 11,330 $
286 11 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 49,410 354,576,726 Rls. 10,954 $
287 6 1395 لطف آباد تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 8,625 352,033,792 Rls. 11,264 $
288 2 1395 لطف آباد تركمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 49,307 343,776,631 Rls. 11,341 $
289 6 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 52,520 329,289,896 Rls. 10,504 $
290 2 1395 لطف آباد تركمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,700 325,105,440 Rls. 10,720 $
291 11 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,725 322,851,009 Rls. 9,971 $
292 8 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 60,860 321,906,429 Rls. 10,115 $
293 11 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 49,580 321,070,164 Rls. 9,916 $
294 9 1395 لطف آباد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 5,500 319,037,400 Rls. 9,900 $
295 7 1395 لطف آباد تركمنستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 43,830 315,410,000 Rls. 10,000 $
296 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 24,242 314,350,624 Rls. 9,697 $
297 1 1395 لطف آباد تركمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 145,100 307,503,175 Rls. 10,157 $
298 2 1395 لطف آباد تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 23,340 305,444,272 Rls. 10,082 $
299 9 1395 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 27,020 304,761,282 Rls. 9,457 $
300 5 1395 لطف آباد تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 9,827 304,449,086 Rls. 9,827 $
مجموع کل
50,909,815,291 ريال
مجموع کل
1,614,312 دلار