آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 لطف آباد تركمنستان 84791021 فنيشرنو،باقدرت بيش از 110اسب بخار 22,844 498,740,809,600 Rls. 15,385,600 $
2 9 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 14,156,958 81,635,976,243 Rls. 2,541,800 $
3 7 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 14,113,246 80,001,058,004 Rls. 2,541,481 $
4 8 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 13,683,419 77,130,026,329 Rls. 2,427,542 $
5 6 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,914,394 71,907,549,303 Rls. 2,304,255 $
6 9 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 7,340,770 67,950,654,954 Rls. 2,115,335 $
7 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 13,795,999 67,270,135,436 Rls. 2,079,485 $
8 5 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,100,836 56,319,421,479 Rls. 1,818,507 $
9 8 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 5,720,007 54,453,129,756 Rls. 1,718,078 $
10 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,472,709 51,538,099,827 Rls. 1,592,280 $
11 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,560,268 46,628,524,773 Rls. 1,439,101 $
12 1 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,184,554 44,593,440,518 Rls. 1,473,538 $
13 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 5,771,170 37,243,705,137 Rls. 1,150,610 $
14 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 5,735,546 36,952,884,878 Rls. 1,140,401 $
15 2 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,158,959 33,687,876,755 Rls. 1,110,923 $
16 11 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 3,670,471 33,212,249,410 Rls. 1,026,101 $
17 3 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,666,004 31,228,415,445 Rls. 1,025,780 $
18 10 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 3,816,728 30,869,688,490 Rls. 955,229 $
19 1 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 3,195,314 27,084,333,572 Rls. 895,124 $
20 7 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 2,133,139 23,895,897,878 Rls. 758,374 $
21 1 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 3,617,349 21,907,427,978 Rls. 723,810 $
22 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 3,076,748 19,949,628,469 Rls. 616,499 $
23 9 1395 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 939,669 17,868,538,392 Rls. 556,291 $
24 8 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 920,900 17,576,921,640 Rls. 552,346 $
25 1 1395 لطف آباد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,658,440 17,564,679,142 Rls. 580,465 $
26 7 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,651,105 17,458,083,691 Rls. 555,223 $
27 2 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 2,048,740 17,354,106,448 Rls. 572,413 $
28 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,526,432 16,635,867,187 Rls. 513,443 $
29 8 1395 لطف آباد تركمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 86,404 15,547,355,600 Rls. 493,220 $
30 4 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,751,597 15,219,247,253 Rls. 495,143 $
31 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,682,032 15,105,102,426 Rls. 466,706 $
32 3 1395 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 100,184 13,635,294,050 Rls. 448,000 $
33 4 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,378,400 13,220,144,244 Rls. 431,347 $
34 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,448,675 12,068,683,784 Rls. 372,267 $
35 6 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,547,159 11,547,832,549 Rls. 370,451 $
36 7 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,542,495 11,347,371,207 Rls. 360,145 $
37 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,392,930 10,816,758,413 Rls. 348,876 $
38 8 1395 لطف آباد تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 834,510 9,873,974,828 Rls. 310,371 $
39 8 1395 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 516,180 9,846,449,187 Rls. 309,181 $
40 9 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 621,812 9,287,047,482 Rls. 289,085 $
41 3 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,006,585 9,269,827,526 Rls. 304,446 $
42 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 965,379 9,248,610,746 Rls. 285,969 $
43 10 1395 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 565,089 9,209,788,285 Rls. 285,105 $
44 9 1395 لطف آباد تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 746,177 8,970,035,745 Rls. 279,389 $
45 2 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,255,401 8,391,427,153 Rls. 276,951 $
46 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,011,285 8,169,219,554 Rls. 263,481 $
47 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 830,279 8,052,598,663 Rls. 249,077 $
48 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 824,325 8,004,391,557 Rls. 247,299 $
49 2 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 1,303,608 7,899,565,155 Rls. 260,721 $
50 2 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 877,665 7,717,524,786 Rls. 254,497 $
51 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 1,178,791 7,643,316,312 Rls. 235,764 $
52 8 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 979,210 7,575,843,993 Rls. 238,193 $
53 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 934,655 7,470,481,092 Rls. 243,181 $
54 2 1395 لطف آباد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 693,130 7,352,408,065 Rls. 242,586 $
55 1 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,412,208 7,305,565,385 Rls. 241,364 $
56 11 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 812,980 6,845,909,432 Rls. 211,492 $
57 9 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 350,970 6,746,415,534 Rls. 210,582 $
58 6 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 799,314 6,710,497,558 Rls. 214,784 $
59 6 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 913,140 6,704,046,967 Rls. 214,003 $
60 9 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 346,000 6,668,160,180 Rls. 207,909 $
61 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 847,427 6,629,406,089 Rls. 204,583 $
62 2 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 950,567 6,627,795,387 Rls. 218,626 $
63 6 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 635,279 6,415,973,706 Rls. 205,114 $
64 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 620,582 6,032,358,528 Rls. 186,176 $
65 2 1395 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 86,288 6,002,287,554 Rls. 197,970 $
66 8 1395 لطف آباد تركمنستان 26203000 ک حاوي عمدتاً مس 120,140 5,931,006,888 Rls. 186,141 $
67 10 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 389,775 5,852,292,873 Rls. 181,102 $
68 3 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,087,970 5,272,429,036 Rls. 173,028 $
69 5 1395 لطف آباد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 480,910 5,202,998,727 Rls. 168,320 $
70 3 1395 لطف آباد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 484,790 5,169,946,555 Rls. 169,672 $
71 10 1395 لطف آباد تركمنستان 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 10,000 4,920,910,200 Rls. 152,700 $
72 3 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 520,403 4,688,548,458 Rls. 154,065 $
73 12 1395 لطف آباد تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 40,200 4,560,931,200 Rls. 140,700 $
74 12 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 469,120 4,277,588,934 Rls. 132,026 $
75 1 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 603,873 4,201,341,267 Rls. 138,920 $
76 3 1395 لطف آباد تركمنستان 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 8,530 4,107,750,440 Rls. 134,548 $
77 3 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 471,889 3,984,191,784 Rls. 131,060 $
78 2 1395 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 33,287 3,871,798,000 Rls. 127,750 $
79 2 1395 لطف آباد تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 193,143 3,806,896,684 Rls. 125,542 $
80 8 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 251,736 3,516,288,863 Rls. 110,602 $
81 8 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 479,826 3,511,314,014 Rls. 110,613 $
82 7 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 405,475 3,436,089,950 Rls. 109,258 $
83 6 1395 لطف آباد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 534,015 3,338,080,315 Rls. 106,803 $
84 7 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,335,860 3,265,165,858 Rls. 103,691 $
85 10 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 279,704 3,160,846,245 Rls. 97,851 $
86 1 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 219,401 3,108,078,877 Rls. 102,735 $
87 1 1395 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 53,760 3,088,323,840 Rls. 102,144 $
88 9 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 313,965 3,084,675,045 Rls. 96,139 $
89 6 1395 لطف آباد تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 244,839 3,059,997,564 Rls. 97,944 $
90 9 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,053,670 2,943,237,318 Rls. 91,609 $
91 9 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 453,396 2,920,347,585 Rls. 90,743 $
92 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 361,230 2,798,679,664 Rls. 90,534 $
93 10 1395 لطف آباد تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 246,230 2,783,722,538 Rls. 86,154 $
94 1 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 202,459 2,710,176,821 Rls. 89,598 $
95 11 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 186,665 2,635,598,350 Rls. 81,434 $
96 3 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 287,020 2,635,203,743 Rls. 86,440 $
97 10 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 312,830 2,535,589,656 Rls. 78,488 $
98 3 1395 لطف آباد تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 138,944 2,464,155,024 Rls. 80,978 $
99 11 1395 لطف آباد تركمنستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 24,910 2,418,412,260 Rls. 74,730 $
100 6 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,576,540 2,413,533,009 Rls. 77,299 $
مجموع کل
2,061,513,994,294 ريال
مجموع کل
64,925,449 دلار