آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 1,000 165,522,720 Rls. 5,280 $
102 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 800 163,332,000 Rls. 5,200 $
103 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,677 162,828,315 Rls. 5,031 $
104 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 540 157,541,760 Rls. 4,860 $
105 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 155 156,638,508 Rls. 4,916 $
106 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 500 151,734,100 Rls. 4,970 $
107 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 148,579,200 Rls. 4,800 $
108 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 991 146,322,660 Rls. 4,709 $
109 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 400 146,304,000 Rls. 4,800 $
110 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 145,675,200 Rls. 4,800 $
111 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 780 145,290,600 Rls. 4,680 $
112 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,715 145,053,471 Rls. 4,671 $
113 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 145,017,000 Rls. 4,500 $
114 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 144,883,440 Rls. 4,680 $
115 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 141,499,800 Rls. 4,680 $
116 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,300 139,906,800 Rls. 4,400 $
117 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,000 139,311,000 Rls. 4,500 $
118 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079900 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,000 136,471,500 Rls. 4,500 $
119 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 923 131,470,814 Rls. 4,061 $
120 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 305 130,215,000 Rls. 4,200 $
121 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 450 125,640,000 Rls. 4,000 $
122 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 122,166,550 Rls. 3,775 $
123 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 930 121,897,125 Rls. 4,025 $
124 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 950 121,100,000 Rls. 4,000 $
125 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 975 120,873,000 Rls. 3,900 $
126 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 800 120,182,040 Rls. 3,960 $
127 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 111,252,000 Rls. 3,650 $
128 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 138 107,779,275 Rls. 3,530 $
129 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 564 106,291,440 Rls. 3,384 $
130 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 102,400,480 Rls. 3,380 $
131 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,510 97,869,140 Rls. 3,020 $
132 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 100 92,370,000 Rls. 3,000 $
133 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 90,855,000 Rls. 3,000 $
134 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 250 86,587,440 Rls. 2,720 $
135 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,675 86,411,970 Rls. 2,790 $
136 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,264 81,924,896 Rls. 2,528 $
137 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,035 81,797,660 Rls. 2,674 $
138 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 59 80,197,184 Rls. 2,474 $
139 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,000 77,958,125 Rls. 2,575 $
140 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 880 76,102,636 Rls. 2,497 $
141 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 100 75,740,000 Rls. 2,500 $
142 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 679 75,326,218 Rls. 2,482 $
143 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 74,619,584 Rls. 2,461 $
144 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 600 73,166,400 Rls. 2,400 $
145 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 400 72,837,600 Rls. 2,400 $
146 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 100 71,463,300 Rls. 2,300 $
147 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 408 71,373,120 Rls. 2,240 $
148 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 540 67,874,803 Rls. 2,096 $
149 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 508 66,206,600 Rls. 2,100 $
150 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 720 65,748,240 Rls. 2,160 $
151 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 250 64,728,000 Rls. 2,000 $
152 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 350 64,020,600 Rls. 2,100 $
153 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 1,150 63,975,564 Rls. 2,012 $
154 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 220 62,648,340 Rls. 1,935 $
155 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 130 62,574,000 Rls. 2,000 $
156 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 160 62,238,720 Rls. 1,920 $
157 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 2 61,130,550 Rls. 1,950 $
158 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 65 59,180,550 Rls. 1,950 $
159 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 200 58,348,800 Rls. 1,800 $
160 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 600 58,273,200 Rls. 1,800 $
161 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 647 54,243,748 Rls. 1,674 $
162 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 361 50,691,498 Rls. 1,573 $
163 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 230 48,921,855 Rls. 1,555 $
164 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 500 48,588,000 Rls. 1,500 $
165 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 750 48,547,500 Rls. 1,500 $
166 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 600 47,794,500 Rls. 1,500 $
167 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 400 47,003,200 Rls. 1,450 $
168 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 45 45,011,400 Rls. 1,400 $
169 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 690 44,326,056 Rls. 1,461 $
170 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 456 43,180,920 Rls. 1,368 $
171 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 42,086,200 Rls. 1,300 $
172 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07102900 ساير سبزيجات غلافدار ، غلاف کنده يا نکنده نپخته يا پخته شده در آب يا بخار ، يخ زده 900 40,077,450 Rls. 1,260 $
173 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019100 فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف وقسمتهاي مسلسل مربوط به انها 400 38,899,200 Rls. 1,200 $
174 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 300 37,544,400 Rls. 1,200 $
175 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 100 37,503,600 Rls. 1,200 $
176 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 46 36,457,875 Rls. 1,125 $
177 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 580 34,780,830 Rls. 1,137 $
178 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 300 34,442,400 Rls. 1,130 $
179 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 37059000 صفحه ها و ف?لم ها? عکاس? ، عکسبردار? و ظاهرشده، غ?راز ف?لم ها? س?نما توگراف? و چاپ افست غ?رمذکوردرجا? د?گر 120 34,154,570 Rls. 1,055 $
180 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 10062000 350 34,036,800 Rls. 1,050 $
181 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 695 32,792,480 Rls. 1,072 $
182 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 300 31,071,000 Rls. 1,000 $
183 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 160 31,027,200 Rls. 960 $
184 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,035 30,406,460 Rls. 994 $
185 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 980 30,113,650 Rls. 970 $
186 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04090000 عسل طبيعي 186 29,900,430 Rls. 930 $
187 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 100 29,074,446 Rls. 906 $
188 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021050 گليم كف ابريشم 19 28,094,673 Rls. 893 $
189 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 500 27,971,370 Rls. 870 $
190 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 180 27,432,000 Rls. 900 $
191 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 34 26,286,975 Rls. 825 $
192 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 200 24,311,550 Rls. 750 $
193 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 120 24,261,000 Rls. 750 $
194 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 9 24,122,880 Rls. 768 $
195 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 220 23,981,985 Rls. 765 $
196 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 220 23,401,350 Rls. 765 $
197 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 700 21,748,608 Rls. 672 $
198 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 150 21,690,580 Rls. 670 $
199 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 74 21,553,092 Rls. 666 $
200 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 300 21,394,560 Rls. 660 $
مجموع کل
7,665,656,329 ريال
مجموع کل
245,150 دلار