آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 500 183,540,000 Rls. 6,000 $
102 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 320 182,624,155 Rls. 5,767 $
103 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109020 زرشك تازه 684 181,208,232 Rls. 5,976 $
104 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 6,976 177,410,633 Rls. 5,583 $
105 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 172,130,906 Rls. 5,320 $
106 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,936 167,673,350 Rls. 5,415 $
107 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,567 167,018,158 Rls. 5,434 $
108 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,105 166,873,619 Rls. 5,506 $
109 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 700 158,632,600 Rls. 4,900 $
110 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,300 157,814,800 Rls. 5,200 $
111 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 152 157,362,810 Rls. 5,091 $
112 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 1 155,675,000 Rls. 5,000 $
113 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 1,113 152,432,250 Rls. 4,750 $
114 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 232 152,406,000 Rls. 4,750 $
115 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 151,060,000 Rls. 5,000 $
116 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 576 149,450,726 Rls. 4,610 $
117 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,550 149,018,922 Rls. 4,686 $
118 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,742 148,832,234 Rls. 4,726 $
119 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 8,173 147,175,210 Rls. 4,550 $
120 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,150 144,978,200 Rls. 4,600 $
121 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 144,378,237 Rls. 4,461 $
122 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 136,088,400 Rls. 4,200 $
123 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 334 129,718,920 Rls. 4,008 $
124 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 890 129,212,800 Rls. 3,989 $
125 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 80 127,452,000 Rls. 4,000 $
126 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 5,456 126,499,220 Rls. 4,012 $
127 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 80 123,497,400 Rls. 3,900 $
128 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 5,080 119,103,318 Rls. 3,708 $
129 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 114 117,345,747 Rls. 3,621 $
130 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 250 116,418,750 Rls. 3,750 $
131 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,265 114,893,625 Rls. 3,795 $
132 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,400 112,528,500 Rls. 3,500 $
133 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 0 112,277,200 Rls. 3,465 $
134 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100 109,908,000 Rls. 3,600 $
135 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,391 107,706,030 Rls. 3,539 $
136 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,650 103,981,170 Rls. 3,240 $
137 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,124 103,071,126 Rls. 3,398 $
138 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5 98,562,750 Rls. 3,250 $
139 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 380 97,739,040 Rls. 3,040 $
140 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 637 97,092,000 Rls. 3,000 $
141 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 159 95,714,512 Rls. 3,056 $
142 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 3,090 92,847,505 Rls. 2,875 $
143 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 802 91,711,200 Rls. 2,960 $
144 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,470 91,394,221 Rls. 2,843 $
145 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,496 91,196,160 Rls. 2,992 $
146 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 380 91,110,000 Rls. 3,000 $
147 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 163 90,861,730 Rls. 2,935 $
148 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 910 88,310,040 Rls. 2,730 $
149 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 236 87,252,607 Rls. 2,692 $
150 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 369 86,847,980 Rls. 2,850 $
151 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 165 86,798,140 Rls. 2,860 $
152 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4 84,767,696 Rls. 2,704 $
153 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,265 80,367,810 Rls. 2,530 $
154 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,800 80,100,225 Rls. 2,520 $
155 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 92 76,417,940 Rls. 2,428 $
156 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 600 76,204,800 Rls. 2,400 $
157 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 800 76,204,800 Rls. 2,400 $
158 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 256 74,381,401 Rls. 2,377 $
159 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 65 74,319,224 Rls. 2,296 $
160 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 800 73,596,700 Rls. 2,293 $
161 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 800 73,416,000 Rls. 2,400 $
162 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 752 73,130,496 Rls. 2,256 $
163 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 125 72,882,000 Rls. 2,250 $
164 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 38 72,837,600 Rls. 2,400 $
165 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 733 72,614,255 Rls. 2,339 $
166 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 370 71,591,360 Rls. 2,210 $
167 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 450 70,503,480 Rls. 2,328 $
168 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 730 69,127,350 Rls. 2,190 $
169 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 1,039 66,809,778 Rls. 2,078 $
170 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 720 66,506,400 Rls. 2,160 $
171 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 5,000 64,074,000 Rls. 2,000 $
172 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109020 زرشك تازه 240 63,834,190 Rls. 1,970 $
173 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,370 62,394,870 Rls. 1,960 $
174 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 500 60,878,000 Rls. 2,000 $
175 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 942 57,767,496 Rls. 1,884 $
176 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 441 55,595,988 Rls. 1,764 $
177 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 395 55,150,314 Rls. 1,714 $
178 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 270 54,169,500 Rls. 1,750 $
179 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63 51,526,970 Rls. 1,667 $
180 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109020 زرشك تازه 180 50,966,820 Rls. 1,620 $
181 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 390 49,603,320 Rls. 1,560 $
182 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 300 48,480,000 Rls. 1,500 $
183 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,373 47,771,249 Rls. 1,517 $
184 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 470 47,663,150 Rls. 1,510 $
185 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 500 46,927,800 Rls. 1,450 $
186 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 745 46,369,983 Rls. 1,529 $
187 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 559 45,990,524 Rls. 1,472 $
188 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 70 45,045,730 Rls. 1,390 $
189 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 230 44,683,020 Rls. 1,380 $
190 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 900 43,729,200 Rls. 1,350 $
191 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 379 43,665,051 Rls. 1,361 $
192 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 200 41,716,500 Rls. 1,300 $
193 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 74 41,622,903 Rls. 1,323 $
194 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 94 41,344,200 Rls. 1,300 $
195 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 564 41,093,380 Rls. 1,346 $
196 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,043 39,164,436 Rls. 1,294 $
197 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 250 39,066,250 Rls. 1,250 $
198 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82119310 کاردها غ?ر از آنها?? که دارا? ت?غه ثابت هستند ، صنا?ع دست? 400 38,888,400 Rls. 1,200 $
199 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 85 38,888,400 Rls. 1,200 $
200 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 48 38,490,720 Rls. 1,272 $
مجموع کل
9,397,177,812 ريال
مجموع کل
298,525 دلار