آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 500 182,094,000 Rls. 6,000 $
202 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 800 179,367,680 Rls. 5,925 $
203 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 500 175,246,500 Rls. 5,500 $
204 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,350 174,528,000 Rls. 5,400 $
205 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 190 170,290,848 Rls. 5,252 $
206 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 5,400 170,079,800 Rls. 5,400 $
207 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 120 166,749,554 Rls. 5,247 $
208 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,000 165,362,400 Rls. 5,100 $
209 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 1,080 163,598,400 Rls. 5,400 $
210 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,700 161,659,929 Rls. 5,167 $
211 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 180 160,755,000 Rls. 5,000 $
212 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 520 157,585,000 Rls. 5,000 $
213 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,100 154,100,000 Rls. 5,000 $
214 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,370 151,641,360 Rls. 4,680 $
215 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 770 149,521,680 Rls. 4,620 $
216 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 147,499,560 Rls. 4,680 $
217 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 520 147,278,950 Rls. 4,550 $
218 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 917 147,064,464 Rls. 4,824 $
219 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 700 146,897,919 Rls. 4,569 $
220 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,200 146,304,000 Rls. 4,800 $
221 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 597 144,946,824 Rls. 4,776 $
222 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 1,098 143,347,442 Rls. 4,422 $
223 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 71 142,331,064 Rls. 4,696 $
224 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 1,150 141,979,000 Rls. 4,600 $
225 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 1,000 140,256,567 Rls. 4,411 $
226 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 280 138,488,000 Rls. 4,279 $
227 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 550 137,574,000 Rls. 4,250 $
228 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,000 136,975,500 Rls. 4,500 $
229 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 3,200 136,577,280 Rls. 4,480 $
230 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 136,215,625 Rls. 4,375 $
231 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 134,621,175 Rls. 4,225 $
232 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,700 132,533,280 Rls. 4,320 $
233 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 660 132,071,016 Rls. 4,184 $
234 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 172 131,094,450 Rls. 4,050 $
235 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 980 127,941,912 Rls. 4,128 $
236 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 1,193 127,269,240 Rls. 4,176 $
237 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,291 127,190,520 Rls. 3,930 $
238 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 1,100 124,807,320 Rls. 3,960 $
239 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 320 124,335,360 Rls. 3,840 $
240 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,900 123,794,740 Rls. 3,820 $
241 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 9,000 123,646,500 Rls. 4,050 $
242 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 450 122,731,335 Rls. 3,915 $
243 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 122,159,824 Rls. 3,841 $
244 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 469 121,884,160 Rls. 3,760 $
245 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 121,337,352 Rls. 3,816 $
246 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 710 119,886,508 Rls. 3,836 $
247 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 521 118,955,612 Rls. 3,908 $
248 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48205000 آلبوم برا ي نمونه يابرا ي کلکسيون ا زکاغذ يامقوا 300 118,895,400 Rls. 3,900 $
249 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 330 118,833,500 Rls. 3,750 $
250 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,175 118,322,820 Rls. 3,900 $
251 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 841 117,876,330 Rls. 3,861 $
252 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,340 117,816,540 Rls. 3,804 $
253 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 200 117,255,900 Rls. 3,700 $
254 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 1,250 116,839,800 Rls. 3,780 $
255 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,202 116,545,920 Rls. 3,606 $
256 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 80 116,256,000 Rls. 3,840 $
257 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 660 113,537,470 Rls. 3,730 $
258 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 300 113,407,000 Rls. 3,500 $
259 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 200 113,291,500 Rls. 3,500 $
260 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 410 113,130,600 Rls. 3,660 $
261 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 400 113,120,000 Rls. 3,500 $
262 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 1,002 111,512,079 Rls. 3,507 $
263 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 718 111,289,500 Rls. 3,500 $
264 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 25 111,114,000 Rls. 3,600 $
265 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 8,000 109,580,400 Rls. 3,600 $
266 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 109,484,960 Rls. 3,380 $
267 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,100 106,850,700 Rls. 3,300 $
268 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 106,804,500 Rls. 3,300 $
269 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 638 106,419,810 Rls. 3,310 $
270 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5 106,300,350 Rls. 3,510 $
271 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 937 106,186,931 Rls. 3,280 $
272 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 20089700 ک ک مخلوط ها 1,078 104,613,432 Rls. 3,234 $
273 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 550 104,334,440 Rls. 3,220 $
274 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 3,300 103,074,300 Rls. 3,300 $
275 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,100 102,034,800 Rls. 3,150 $
276 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 1,060 100,697,880 Rls. 3,180 $
277 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,000 100,415,200 Rls. 3,100 $
278 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 110 100,415,200 Rls. 3,100 $
279 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 348 99,723,400 Rls. 3,260 $
280 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 307 99,135,720 Rls. 3,083 $
281 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,080 99,111,600 Rls. 3,240 $
282 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 340 99,049,140 Rls. 3,060 $
283 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,500 97,116,800 Rls. 3,200 $
284 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 305 95,938,584 Rls. 2,984 $
285 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 3,000 94,998,000 Rls. 3,000 $
286 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 197 94,667,896 Rls. 3,106 $
287 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 120 94,230,000 Rls. 3,000 $
288 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 400 94,047,000 Rls. 3,000 $
289 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 270 94,014,096 Rls. 2,904 $
290 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 733 93,489,200 Rls. 3,088 $
291 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 280 92,322,720 Rls. 3,024 $
292 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 408 90,826,575 Rls. 2,825 $
293 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 58050000 ديوار كوبکهاي دستباف از نوع گوبلن، 700 90,619,200 Rls. 2,800 $
294 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 6,980 89,443,845 Rls. 2,818 $
295 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 721 87,760,022 Rls. 2,831 $
296 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 650 86,926,000 Rls. 2,800 $
297 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,400 86,751,150 Rls. 2,850 $
298 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 700 85,484,000 Rls. 2,800 $
299 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 1,462 85,011,424 Rls. 2,680 $
300 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 350 84,577,680 Rls. 2,640 $
مجموع کل
12,214,077,964 ريال
مجموع کل
388,257 دلار