آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,475 527,634,158 Rls. 16,388 $
102 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,750 520,637,544 Rls. 16,397 $
103 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,180 518,963,760 Rls. 17,136 $
104 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,120 517,125,009 Rls. 15,971 $
105 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 540 513,840,621 Rls. 16,972 $
106 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,280 512,452,506 Rls. 16,486 $
107 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90154000 آلات و دستگاهکهاي فتوگرامتري 240 492,950,172 Rls. 16,068 $
108 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,166 492,598,155 Rls. 16,245 $
109 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 750 488,072,262 Rls. 15,486 $
110 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 4,000 485,584,000 Rls. 16,000 $
111 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,051 482,563,221 Rls. 15,333 $
112 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,830 474,276,560 Rls. 15,320 $
113 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,500 471,726,420 Rls. 15,250 $
114 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,125 460,742,407 Rls. 14,547 $
115 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 5,181 457,138,390 Rls. 14,761 $
116 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 500 454,994,280 Rls. 14,040 $
117 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 210 453,505,910 Rls. 14,729 $
118 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,000 450,568,368 Rls. 14,064 $
119 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,850 448,828,500 Rls. 13,875 $
120 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 5,950 441,824,200 Rls. 14,600 $
121 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 11,722 439,829,595 Rls. 14,301 $
122 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 480 434,757,120 Rls. 13,440 $
123 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 800 422,142,840 Rls. 13,295 $
124 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 234 419,023,176 Rls. 12,948 $
125 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,798 413,706,315 Rls. 13,485 $
126 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 16,400 408,075,624 Rls. 13,448 $
127 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,800 405,534,420 Rls. 13,380 $
128 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 1,000 404,660,100 Rls. 12,700 $
129 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,295 400,197,267 Rls. 12,877 $
130 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 397,170,000 Rls. 12,252 $
131 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,540 392,592,945 Rls. 12,321 $
132 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,050 390,070,800 Rls. 12,600 $
133 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 961 371,630,232 Rls. 11,532 $
134 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 967 371,018,811 Rls. 11,941 $
135 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 950 361,984,000 Rls. 11,200 $
136 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 175 350,566,848 Rls. 10,832 $
137 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,612 349,227,975 Rls. 11,321 $
138 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 1,389 344,244,160 Rls. 11,120 $
139 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 2,800 339,315,200 Rls. 11,200 $
140 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021040 گليم دورو پشمي 312 337,006,368 Rls. 10,404 $
141 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 305 334,303,200 Rls. 10,800 $
142 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 8,500 327,940,200 Rls. 10,200 $
143 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 2,036 321,589,850 Rls. 9,925 $
144 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 314,100,000 Rls. 10,000 $
145 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 800 310,838,400 Rls. 9,600 $
146 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,920 310,435,488 Rls. 9,592 $
147 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03044200 ک ک انواع ماهي قزلکآلا 2,500 309,580,000 Rls. 10,000 $
148 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 720 307,119,912 Rls. 9,661 $
149 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 410 304,625,800 Rls. 9,400 $
150 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,714 303,565,485 Rls. 9,641 $
151 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 88 293,051,136 Rls. 9,613 $
152 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,040 292,698,960 Rls. 9,220 $
153 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,174 286,417,189 Rls. 9,395 $
154 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,100 284,785,600 Rls. 8,800 $
155 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,600 284,200,227 Rls. 8,871 $
156 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,190 282,619,050 Rls. 8,925 $
157 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 2,134 280,764,219 Rls. 8,974 $
158 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,950 280,666,256 Rls. 9,174 $
159 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 180 273,283,500 Rls. 8,500 $
160 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 223 269,004,033 Rls. 8,385 $
161 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 6,200 268,494,800 Rls. 8,680 $
162 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 243 266,737,904 Rls. 8,242 $
163 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,208 266,139,734 Rls. 8,597 $
164 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 734 261,613,748 Rls. 8,074 $
165 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 59029000 سا?ر پارچه استخوان بند? لاست?ک چرخ ته?ه شده از پل? استر به استثنا? آغشته شده ?ا نشده 2,000 258,560,000 Rls. 8,000 $
166 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,520 255,872,680 Rls. 7,910 $
167 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,000 251,688,000 Rls. 8,000 $
168 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 665 249,936,000 Rls. 8,200 $
169 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,750 249,680,340 Rls. 8,190 $
170 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 250 249,645,312 Rls. 8,064 $
171 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 100 249,564,990 Rls. 7,710 $
172 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 450 249,169,668 Rls. 7,964 $
173 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 9,600 243,323,520 Rls. 7,872 $
174 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 653 241,858,140 Rls. 7,836 $
175 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,040 241,472,400 Rls. 7,800 $
176 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 510 240,863,846 Rls. 7,430 $
177 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,372 238,850,587 Rls. 7,591 $
178 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 830 232,587,000 Rls. 7,590 $
179 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 14 231,308,628 Rls. 7,147 $
180 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 5 230,241,375 Rls. 7,605 $
181 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,900 229,877,200 Rls. 7,600 $
182 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,168 227,836,530 Rls. 7,170 $
183 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 602 227,274,264 Rls. 7,224 $
184 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 900 225,781,875 Rls. 6,977 $
185 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 3,060 222,229,440 Rls. 7,344 $
186 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 550 221,808,515 Rls. 6,854 $
187 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 600 219,816,000 Rls. 7,200 $
188 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,800 218,354,400 Rls. 7,200 $
189 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,100 208,692,000 Rls. 6,590 $
190 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 150 208,642,500 Rls. 6,750 $
191 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 4,100 208,015,000 Rls. 6,760 $
192 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84729030 ماشين پرفرا ژ 200 206,806,700 Rls. 6,662 $
193 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,700 206,373,200 Rls. 6,800 $
194 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 350 197,737,600 Rls. 6,100 $
195 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,430 195,605,920 Rls. 6,394 $
196 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 500 194,442,000 Rls. 6,000 $
197 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 730 188,060,445 Rls. 6,093 $
198 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 532 185,192,530 Rls. 5,722 $
199 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 48 182,930,915 Rls. 5,645 $
200 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 1,150 182,306,280 Rls. 5,980 $
مجموع کل
32,525,760,729 ريال
مجموع کل
1,036,509 دلار