آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 772,906 269,658,429,659 Rls. 8,853,343 $
2 8 1395 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 5,182,180 213,864,116,470 Rls. 6,736,782 $
3 2 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 523,415 169,087,492,306 Rls. 5,576,340 $
4 5 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 552,313 161,287,266,629 Rls. 5,206,713 $
5 8 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 580,541 158,345,949,092 Rls. 4,982,584 $
6 9 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 11,852,159 155,575,195,290 Rls. 4,844,068 $
7 8 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 11,853,424 154,136,492,084 Rls. 4,844,593 $
8 6 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 559,108 136,646,276,569 Rls. 4,380,142 $
9 8 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,081,038 135,104,475,110 Rls. 4,249,557 $
10 4 1395 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 3,320,443 132,487,145,892 Rls. 4,317,538 $
11 4 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 411,251 130,181,361,351 Rls. 4,238,959 $
12 3 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 437,899 119,227,825,113 Rls. 3,914,614 $
13 7 1395 مشهد افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 398,517 115,369,935,012 Rls. 3,663,843 $
14 11 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 509,150 115,327,246,020 Rls. 3,563,024 $
15 7 1395 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,768,287 113,418,547,708 Rls. 3,598,745 $
16 10 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 536,610 113,261,304,720 Rls. 3,500,624 $
17 3 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 455,398 109,418,762,437 Rls. 3,594,413 $
18 8 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 378,325 108,770,412,672 Rls. 3,423,055 $
19 1 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 318,232 105,308,994,176 Rls. 3,478,775 $
20 6 1395 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 2,530,658 102,736,309,923 Rls. 3,289,827 $
21 8 1395 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 8,945,150 99,546,159,474 Rls. 3,130,880 $
22 10 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,399,427 97,949,617,519 Rls. 3,028,377 $
23 9 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,276,454 97,436,482,770 Rls. 3,033,340 $
24 2 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 357,777 96,402,903,182 Rls. 3,179,064 $
25 10 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,147,210 92,744,741,831 Rls. 2,867,282 $
26 8 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 313,528 89,651,846,439 Rls. 2,821,752 $
27 9 1395 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,117,074 88,233,341,316 Rls. 2,752,170 $
28 4 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 314,287 86,379,860,904 Rls. 2,812,993 $
29 9 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 419,430 84,368,211,156 Rls. 2,626,472 $
30 10 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 274,384 83,329,735,007 Rls. 2,576,368 $
31 4 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 297,310 82,579,781,235 Rls. 2,690,421 $
32 5 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 295,112 81,820,966,119 Rls. 2,642,735 $
33 3 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,059,642 81,144,239,089 Rls. 2,663,659 $
34 8 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 285,294 80,860,262,517 Rls. 2,545,383 $
35 10 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 276,039 80,232,316,668 Rls. 2,479,284 $
36 2 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 2,391,632 79,762,481,498 Rls. 2,630,832 $
37 3 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 893,629 77,947,838,911 Rls. 2,559,040 $
38 5 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,884,641 77,821,261,456 Rls. 2,512,203 $
39 2 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,024,634 77,178,944,377 Rls. 2,545,829 $
40 9 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 262,536 76,011,412,689 Rls. 2,368,224 $
41 9 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,534 75,472,998,120 Rls. 2,350,920 $
42 3 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 264,001 72,822,391,785 Rls. 2,389,350 $
43 5 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 553,675 71,963,937,117 Rls. 2,322,703 $
44 5 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 256,019 71,959,889,439 Rls. 2,323,839 $
45 8 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 739,553 70,691,493,665 Rls. 2,223,414 $
46 9 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 242,938 70,183,784,316 Rls. 2,185,610 $
47 2 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 280,937 66,922,756,072 Rls. 2,206,689 $
48 6 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 236,411 66,688,302,955 Rls. 2,136,659 $
49 4 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,950,922 65,917,953,240 Rls. 2,146,003 $
50 6 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,916,406 65,792,123,025 Rls. 2,108,043 $
51 3 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,411,697 65,209,320,479 Rls. 2,141,820 $
52 9 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 219,211 63,526,591,257 Rls. 1,979,342 $
53 1 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,505,625 62,792,972,560 Rls. 2,074,394 $
54 3 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 343,303 62,689,601,208 Rls. 2,059,818 $
55 8 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 209,602 62,626,285,855 Rls. 1,973,036 $
56 9 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 209,695 61,774,392,966 Rls. 1,924,214 $
57 6 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 212,858 59,721,411,060 Rls. 1,915,722 $
58 3 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 827,910 59,156,876,532 Rls. 1,940,770 $
59 6 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,408,183 58,771,633,328 Rls. 1,881,858 $
60 8 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,222 58,570,019,040 Rls. 1,842,880 $
61 2 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 215,513 58,310,399,186 Rls. 1,922,420 $
62 8 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 205,470 57,796,219,591 Rls. 1,818,627 $
63 8 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 699,756 57,152,636,527 Rls. 1,797,685 $
64 11 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,186,766 56,972,137,133 Rls. 1,760,088 $
65 9 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 582,723 56,764,543,293 Rls. 1,767,768 $
66 5 1395 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,987,099 56,653,790,953 Rls. 1,829,525 $
67 3 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,686,601 56,472,659,146 Rls. 1,855,255 $
68 9 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 685,960 56,095,470,609 Rls. 1,747,530 $
69 10 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 713,866 55,925,221,056 Rls. 1,729,368 $
70 2 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 620,583 55,462,503,578 Rls. 1,829,553 $
71 4 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 538,346 55,296,268,278 Rls. 1,803,880 $
72 11 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 189,504 55,100,418,324 Rls. 1,702,159 $
73 12 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 240,803 54,059,962,211 Rls. 1,668,273 $
74 2 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 593,102 53,523,636,716 Rls. 1,765,191 $
75 5 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 110,683 53,522,089,150 Rls. 1,727,954 $
76 10 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,047 52,838,198,400 Rls. 1,633,320 $
77 1 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,580,354 52,693,427,315 Rls. 1,740,723 $
78 4 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 736,789 52,519,674,469 Rls. 1,709,729 $
79 11 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,039 52,411,697,520 Rls. 1,619,280 $
80 7 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,262,384 52,405,733,641 Rls. 1,665,203 $
81 12 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 179,154 52,248,178,737 Rls. 1,612,386 $
82 6 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,007,992 52,016,713,129 Rls. 1,665,959 $
83 3 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 540,453 51,644,503,303 Rls. 1,695,909 $
84 5 1395 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,278,388 51,510,655,965 Rls. 1,661,881 $
85 3 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 553,636 51,447,513,525 Rls. 1,689,333 $
86 2 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 563,710 51,281,600,170 Rls. 1,691,425 $
87 3 1395 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 566,136 51,250,888,020 Rls. 1,682,873 $
88 12 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,087,206 50,921,034,519 Rls. 1,571,294 $
89 8 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 535,838 50,292,966,949 Rls. 1,582,846 $
90 2 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,117,140 50,174,294,698 Rls. 1,654,944 $
91 7 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 179,620 50,098,890,870 Rls. 1,591,902 $
92 6 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 173,730 49,967,704,142 Rls. 1,604,359 $
93 1 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 179,967 49,127,260,274 Rls. 1,623,032 $
94 9 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 325,942 48,818,800,380 Rls. 1,520,437 $
95 6 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 173,528 48,765,007,980 Rls. 1,561,752 $
96 10 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,975,145 48,545,092,997 Rls. 1,501,110 $
97 7 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 889,198 47,717,174,137 Rls. 1,516,224 $
98 7 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 166,112 47,403,433,624 Rls. 1,507,141 $
99 5 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 508,432 47,185,423,223 Rls. 1,523,249 $
100 8 1395 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,136,980 47,097,210,108 Rls. 1,478,116 $
مجموع کل
7,943,361,710,255 ريال
مجموع کل
253,880,634 دلار