آمار کل " صادرات به" کشور (اروگوئه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اروگوئه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,897,923 195,894,208,554 Rls. 6,053,217 $
مجموع کل
195,894,208,554 ريال
مجموع کل
6,053,217 دلار