آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1395 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 16,390 223,731,322 Rls. 6,913 $
202 4 1395 نوردوز ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,800 220,888,800 Rls. 7,200 $
203 12 1395 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 37,700 219,908,232 Rls. 6,786 $
204 2 1395 نوردوز ارمنستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 24,000 218,512,800 Rls. 7,200 $
205 12 1395 نوردوز ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,950 217,674,240 Rls. 6,720 $
206 5 1395 نوردوز ارمنستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,500 216,370,000 Rls. 7,000 $
207 12 1395 نوردوز ارمنستان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 266,000 215,610,000 Rls. 6,650 $
208 10 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 143,520 208,443,222 Rls. 6,462 $
209 5 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,565 207,654,316 Rls. 6,712 $
210 8 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 92,340 206,420,982 Rls. 6,484 $
211 1 1395 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,520 205,074,660 Rls. 6,780 $
212 8 1395 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 21,990 202,361,913 Rls. 6,351 $
213 3 1395 نوردوز ارمنستان 28332500 سولفات هااز مس 21,900 200,293,020 Rls. 6,570 $
214 3 1395 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,550 188,642,000 Rls. 6,200 $
215 9 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,510 186,786,720 Rls. 5,820 $
216 8 1395 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 50,400 183,025,920 Rls. 5,760 $
217 8 1395 نوردوز ارمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 955 182,574,990 Rls. 5,730 $
218 2 1395 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,534 182,135,670 Rls. 6,010 $
219 12 1395 نوردوز ارمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 17,960 174,657,408 Rls. 5,388 $
220 11 1395 نوردوز ارمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 10,736 173,810,472 Rls. 5,368 $
221 7 1395 نوردوز ارمنستان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 2,000 173,700,000 Rls. 6,000 $
222 7 1395 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 70,100 171,269,680 Rls. 3,844 $
223 11 1395 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 5,588 165,959,536 Rls. 5,128 $
224 3 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 70,980 165,638,314 Rls. 5,446 $
225 6 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 12,090 162,102,095 Rls. 5,195 $
226 4 1395 نوردوز ارمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 47,650 160,788,639 Rls. 5,241 $
227 9 1395 نوردوز ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 5,800 160,350,000 Rls. 5,000 $
228 1 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 48,000 159,904,800 Rls. 5,280 $
229 3 1395 نوردوز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 1,350 159,442,500 Rls. 5,250 $
230 7 1395 نوردوز ارمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 48,000 159,355,680 Rls. 5,280 $
231 3 1395 نوردوز ارمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 47,000 157,581,600 Rls. 5,170 $
232 11 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 44,000 156,714,360 Rls. 4,840 $
233 7 1395 نوردوز ارمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 11,000 155,479,500 Rls. 4,950 $
234 9 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 44,000 155,320,440 Rls. 4,840 $
235 5 1395 نوردوز ارمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,000 154,790,000 Rls. 5,000 $
236 5 1395 نوردوز ارمنستان 25083000 خاک رس نسوز 10,000 154,550,000 Rls. 5,000 $
237 12 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 190,000 154,009,200 Rls. 4,750 $
238 4 1395 نوردوز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 250 153,395,000 Rls. 5,000 $
239 3 1395 نوردوز ارمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 740 152,400,000 Rls. 5,000 $
240 6 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,180 152,037,480 Rls. 4,860 $
241 1 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,150 151,964,445 Rls. 5,019 $
242 12 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 116,500 148,062,940 Rls. 4,570 $
243 2 1395 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,200 145,483,200 Rls. 4,800 $
244 9 1395 نوردوز ارمنستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,400 144,794,592 Rls. 4,512 $
245 3 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,840 140,126,950 Rls. 4,600 $
246 3 1395 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 11,532 140,066,440 Rls. 4,612 $
247 2 1395 نوردوز ارمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 2,000 136,570,500 Rls. 4,500 $
248 4 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 69,040 133,217,710 Rls. 4,333 $
249 2 1395 نوردوز ارمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 47,800 130,025,610 Rls. 4,290 $
250 6 1395 نوردوز ارمنستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,380 129,528,180 Rls. 4,140 $
251 8 1395 نوردوز ارمنستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,460 129,507,840 Rls. 4,380 $
252 2 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,870 129,402,405 Rls. 4,265 $
253 7 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,923 127,601,675 Rls. 4,225 $
254 2 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 66,610 127,055,263 Rls. 4,192 $
255 8 1395 نوردوز ارمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,000 127,008,000 Rls. 4,000 $
256 7 1395 نوردوز ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,250 126,068,000 Rls. 4,000 $
257 11 1395 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 48,000 124,273,920 Rls. 3,840 $
258 12 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 100,760 124,116,974 Rls. 3,829 $
259 9 1395 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 48,000 123,304,320 Rls. 3,840 $
260 1 1395 نوردوز ارمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,150 121,140,000 Rls. 4,000 $
261 11 1395 نوردوز ارمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 480 120,394,080 Rls. 3,720 $
262 4 1395 نوردوز ارمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 2,000 116,580,200 Rls. 3,800 $
263 6 1395 نوردوز ارمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,230 115,449,030 Rls. 3,690 $
264 8 1395 نوردوز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 114,469,200 Rls. 3,600 $
265 5 1395 نوردوز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 46,000 114,085,520 Rls. 3,680 $
266 12 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,650 109,566,080 Rls. 3,380 $
267 7 1395 نوردوز ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 49,000 107,736,300 Rls. 3,430 $
268 8 1395 نوردوز ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,000 106,542,240 Rls. 3,360 $
269 12 1395 نوردوز ارمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 64,420 104,334,632 Rls. 3,221 $
270 12 1395 نوردوز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,046 101,746,512 Rls. 3,138 $
271 12 1395 نوردوز ارمنستان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 17,208 100,297,672 Rls. 3,096 $
272 6 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 90,280 97,469,727 Rls. 3,137 $
273 5 1395 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,500 96,731,250 Rls. 3,125 $
274 9 1395 نوردوز ارمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,500 96,210,000 Rls. 3,000 $
275 8 1395 نوردوز ارمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 810 95,589,000 Rls. 3,000 $
276 4 1395 نوردوز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,060 94,798,110 Rls. 3,090 $
277 3 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 800 93,752,120 Rls. 3,080 $
278 2 1395 نوردوز ارمنستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,860 92,534,101 Rls. 3,049 $
279 4 1395 نوردوز ارمنستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 10,000 92,370,000 Rls. 3,000 $
280 2 1395 نوردوز ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 600 90,888,000 Rls. 3,000 $
281 1 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 45,920 87,842,540 Rls. 2,904 $
282 12 1395 نوردوز ارمنستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 900 87,498,900 Rls. 2,700 $
283 5 1395 نوردوز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,336 87,019,135 Rls. 2,803 $
284 10 1395 نوردوز ارمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,590 84,172,400 Rls. 2,600 $
285 11 1395 نوردوز ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,300 84,149,000 Rls. 2,600 $
286 3 1395 نوردوز ارمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 1,753 83,489,780 Rls. 2,735 $
287 2 1395 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 680 82,440,480 Rls. 2,720 $
288 10 1395 نوردوز ارمنستان 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 1,400 81,569,880 Rls. 2,520 $
289 1 1395 نوردوز ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 22,400 81,379,200 Rls. 2,688 $
290 12 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,000 81,060,000 Rls. 2,500 $
291 9 1395 نوردوز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 840 80,869,320 Rls. 2,520 $
292 8 1395 نوردوز ارمنستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 500 80,099,250 Rls. 2,750 $
293 8 1395 نوردوز ارمنستان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 22,500 78,860,925 Rls. 2,475 $
294 10 1395 نوردوز ارمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 22,000 78,332,980 Rls. 2,420 $
295 12 1395 نوردوز ارمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 1,200 77,764,800 Rls. 2,400 $
296 5 1395 نوردوز ارمنستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,000 77,275,000 Rls. 2,500 $
297 4 1395 نوردوز ارمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,540 76,975,000 Rls. 2,500 $
298 7 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 12,690 76,604,454 Rls. 2,538 $
299 7 1395 نوردوز ارمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 21,800 75,692,870 Rls. 2,398 $
300 7 1395 نوردوز ارمنستان 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 2,000 72,709,719 Rls. 2,307 $
مجموع کل
13,556,033,882 ريال
مجموع کل
432,299 دلار