آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 54,775 712,694,114 Rls. 23,258 $
102 9 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 837,260 670,980,546 Rls. 20,933 $
103 7 1395 نوردوز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 8,900 661,692,750 Rls. 22,250 $
104 6 1395 نوردوز ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,017 657,585,473 Rls. 21,018 $
105 9 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 474,850 650,502,988 Rls. 20,256 $
106 2 1395 نوردوز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 62,185 646,751,633 Rls. 21,317 $
107 3 1395 نوردوز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 70,000 640,206,000 Rls. 21,000 $
108 2 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 114,835 639,987,894 Rls. 21,122 $
109 7 1395 نوردوز ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 1,750 629,488,800 Rls. 20,000 $
110 9 1395 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,150 624,934,740 Rls. 19,444 $
111 12 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 5,000 624,008,000 Rls. 19,250 $
112 7 1395 نوردوز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 242,200 613,011,720 Rls. 21,084 $
113 8 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 5,000 612,092,250 Rls. 19,250 $
114 5 1395 نوردوز ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,920 605,836,000 Rls. 19,600 $
115 2 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 377,830 604,764,917 Rls. 19,938 $
116 11 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 320,650 602,451,341 Rls. 18,615 $
117 11 1395 نوردوز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 38,549 584,043,113 Rls. 18,044 $
118 10 1395 نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 36,300 583,179,880 Rls. 18,064 $
119 9 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 476,983 579,573,410 Rls. 18,052 $
120 12 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 475,878 576,808,934 Rls. 17,802 $
121 11 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 39,786 565,982,946 Rls. 17,487 $
122 8 1395 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 7,277 557,099,938 Rls. 17,593 $
123 10 1395 نوردوز ارمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 34,083 555,323,985 Rls. 17,179 $
124 12 1395 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 6,715 544,008,091 Rls. 16,788 $
125 12 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 670,060 543,084,936 Rls. 16,752 $
126 5 1395 نوردوز ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 526,286,000 Rls. 17,000 $
127 10 1395 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 6,500 526,077,500 Rls. 16,250 $
128 7 1395 نوردوز ارمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 57,000 524,614,400 Rls. 16,866 $
129 11 1395 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 19,512 523,688,931 Rls. 16,182 $
130 1 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 638,000 521,289,435 Rls. 17,217 $
131 7 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 154,885 519,397,386 Rls. 17,048 $
132 1 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 324,570 512,651,310 Rls. 16,938 $
133 11 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 628,000 510,028,357 Rls. 15,758 $
134 7 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 207,400 487,123,880 Rls. 15,472 $
135 12 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 32,764 481,018,512 Rls. 14,838 $
136 2 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 510,000 479,514,200 Rls. 15,800 $
137 10 1395 نوردوز ارمنستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,390 473,105,304 Rls. 14,616 $
138 9 1395 نوردوز ارمنستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 5,850 469,330,875 Rls. 14,625 $
139 10 1395 نوردوز ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 13,900 469,261,130 Rls. 14,495 $
140 7 1395 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,660 461,480,300 Rls. 14,620 $
141 4 1395 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 10,672 436,301,375 Rls. 14,280 $
142 2 1395 نوردوز ارمنستان 25083000 خاک رس نسوز 24,000 436,262,400 Rls. 14,400 $
143 1 1395 نوردوز ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 23,980 435,744,000 Rls. 14,400 $
144 1 1395 نوردوز ارمنستان 25083000 خاک رس نسوز 23,600 428,694,000 Rls. 14,160 $
145 4 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 205,740 421,486,070 Rls. 13,723 $
146 1 1395 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 61,865 419,613,053 Rls. 13,871 $
147 11 1395 نوردوز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 162,000 419,521,440 Rls. 12,960 $
148 2 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 229,710 417,933,843 Rls. 13,783 $
149 8 1395 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 6,500 413,361,000 Rls. 13,000 $
150 2 1395 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 22,000 399,907,200 Rls. 13,200 $
151 8 1395 نوردوز ارمنستان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 4,200 398,991,600 Rls. 12,600 $
152 7 1395 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 22,000 398,428,800 Rls. 13,200 $
153 12 1395 نوردوز ارمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 66,990 390,722,964 Rls. 12,057 $
154 8 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 110,400 385,943,256 Rls. 12,148 $
155 7 1395 نوردوز ارمنستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 383,791,500 Rls. 13,500 $
156 2 1395 نوردوز ارمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 42,600 381,462,250 Rls. 12,575 $
157 3 1395 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 55,488 375,069,620 Rls. 12,316 $
158 5 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 112,800 363,585,072 Rls. 11,738 $
159 7 1395 نوردوز ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 4,000 362,148,000 Rls. 12,000 $
160 5 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 163,360 361,751,716 Rls. 11,665 $
161 4 1395 نوردوز ارمنستان 28332500 سولفات هااز مس 55,590 361,204,150 Rls. 11,710 $
162 7 1395 نوردوز ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,400 359,455,800 Rls. 12,840 $
163 10 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 239,830 358,715,762 Rls. 11,090 $
164 4 1395 نوردوز ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 25,460 352,761,030 Rls. 11,457 $
165 12 1395 نوردوز ارمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 3,564 346,591,872 Rls. 10,692 $
166 11 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 165,920 344,165,412 Rls. 10,633 $
167 10 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 55,500 343,823,518 Rls. 10,622 $
168 7 1395 نوردوز ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 35,500 341,259,680 Rls. 11,360 $
169 7 1395 نوردوز ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,550 335,244,212 Rls. 11,061 $
170 7 1395 نوردوز ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,500 331,432,500 Rls. 10,500 $
171 11 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,625 327,058,463 Rls. 10,106 $
172 7 1395 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,000 323,622,000 Rls. 10,800 $
173 10 1395 نوردوز ارمنستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 50,000 323,200,000 Rls. 10,000 $
174 11 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 208,920 321,258,214 Rls. 9,927 $
175 2 1395 نوردوز ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,500 320,708,025 Rls. 10,575 $
176 3 1395 نوردوز ارمنستان 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 3,420 312,786,360 Rls. 10,260 $
177 5 1395 نوردوز ارمنستان 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 1,300 309,100,000 Rls. 10,000 $
178 12 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 58,320 307,190,656 Rls. 9,475 $
179 3 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 22,882 305,641,800 Rls. 10,041 $
180 9 1395 نوردوز ارمنستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 9,000 303,259,950 Rls. 9,450 $
181 12 1395 نوردوز ارمنستان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 1,870 303,089,600 Rls. 9,350 $
182 5 1395 نوردوز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 44,300 301,031,060 Rls. 9,746 $
183 12 1395 نوردوز ارمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 9,975 299,250,000 Rls. 9,229 $
184 4 1395 نوردوز ارمنستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,220 297,431,400 Rls. 9,660 $
185 3 1395 نوردوز ارمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 7,950 290,836,440 Rls. 9,540 $
186 10 1395 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 6,613 289,763,742 Rls. 8,965 $
187 2 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,400 280,055,160 Rls. 9,240 $
188 5 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 149,720 278,333,020 Rls. 8,983 $
189 11 1395 نوردوز ارمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 9,750 276,580,788 Rls. 8,546 $
190 12 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 170,310 276,022,240 Rls. 8,515 $
191 11 1395 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4,000 259,032,000 Rls. 8,000 $
192 5 1395 نوردوز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,240 254,320,640 Rls. 8,192 $
193 6 1395 نوردوز ارمنستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 22,300 250,296,000 Rls. 8,000 $
194 5 1395 نوردوز ارمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 10,000 247,664,000 Rls. 8,000 $
195 10 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 277,000 241,042,696 Rls. 7,468 $
196 9 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 118,060 236,326,947 Rls. 7,357 $
197 12 1395 نوردوز ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 66,000 235,165,920 Rls. 7,260 $
198 3 1395 نوردوز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,850 234,742,200 Rls. 7,700 $
199 1 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 128,680 233,629,047 Rls. 7,721 $
200 8 1395 نوردوز ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 12,410 231,137,280 Rls. 7,680 $
مجموع کل
42,745,910,662 ريال
مجموع کل
1,367,148 دلار