آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 141,693 4,315,902,114 Rls. 138,282 $
202 3 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 73,006 4,308,748,902 Rls. 141,466 $
203 12 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 294,693 4,298,790,536 Rls. 132,611 $
204 9 1395 آستارا آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 40,130 4,273,694,820 Rls. 133,020 $
205 6 1395 آستارا آذربايجان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 29,400 4,264,843,200 Rls. 136,320 $
206 8 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 43,808 4,249,757,950 Rls. 133,685 $
207 12 1395 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 209,247 4,235,322,153 Rls. 130,695 $
208 9 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 115,459 4,234,778,547 Rls. 131,895 $
209 11 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 48,832 4,222,920,497 Rls. 130,439 $
210 9 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 1,257,360 4,194,091,928 Rls. 130,693 $
211 9 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 107,900 4,173,394,428 Rls. 129,853 $
212 1 1395 آستارا آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 31,350 4,160,373,073 Rls. 137,384 $
213 8 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 315,808 4,154,686,484 Rls. 130,872 $
214 2 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 70,714 4,150,441,667 Rls. 136,857 $
215 7 1395 آستارا آذربايجان 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 723,909 4,118,839,800 Rls. 137,400 $
216 6 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 136,442 4,118,060,809 Rls. 131,846 $
217 10 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 212,514 4,110,971,518 Rls. 127,011 $
218 10 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 838,900 4,073,431,365 Rls. 125,910 $
219 9 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 90,766 4,019,732,270 Rls. 125,249 $
220 11 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 753,396 4,013,213,694 Rls. 123,991 $
221 5 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 60,165 4,010,550,354 Rls. 129,550 $
222 7 1395 آستارا آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,000 3,957,660,000 Rls. 126,000 $
223 6 1395 آستارا آذربايجان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 34,400 3,938,888,850 Rls. 126,510 $
224 1 1395 آستارا آذربايجان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 38,513 3,880,873,200 Rls. 128,184 $
225 4 1395 آستارا آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 140,200 3,859,846,200 Rls. 126,180 $
226 3 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 39,709 3,857,906,035 Rls. 126,643 $
227 9 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 787,600 3,810,182,265 Rls. 118,830 $
228 4 1395 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 142,866 3,801,706,420 Rls. 122,580 $
229 10 1395 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 263,085 3,768,069,258 Rls. 116,509 $
230 9 1395 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 329,982 3,751,879,196 Rls. 117,430 $
231 11 1395 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 231,183 3,751,796,445 Rls. 115,914 $
232 1 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 47,140 3,692,948,175 Rls. 122,012 $
233 7 1395 آستارا آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 16,600 3,658,135,390 Rls. 116,200 $
234 5 1395 آستارا آذربايجان 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 23,398 3,621,308,460 Rls. 116,990 $
235 12 1395 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 207,511 3,588,249,232 Rls. 110,733 $
236 9 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 23,583 3,559,446,330 Rls. 110,885 $
237 2 1395 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 147,751 3,545,968,265 Rls. 116,992 $
238 9 1395 آستارا آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 72,885 3,540,775,889 Rls. 110,392 $
239 7 1395 آستارا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 35,335 3,538,708,723 Rls. 113,419 $
240 1 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 425,580 3,537,189,715 Rls. 116,845 $
241 5 1395 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 26,398 3,525,034,873 Rls. 113,851 $
242 10 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 97,356 3,513,207,716 Rls. 108,592 $
243 7 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 255,759 3,511,527,145 Rls. 116,428 $
244 9 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 81,224 3,507,151,639 Rls. 109,302 $
245 4 1395 آستارا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 49,556 3,506,700,423 Rls. 114,287 $
246 3 1395 آستارا آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 133,080 3,424,675,984 Rls. 112,384 $
247 8 1395 آستارا آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 33,600 3,404,728,320 Rls. 107,520 $
248 12 1395 آستارا آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 278,695 3,373,575,356 Rls. 104,128 $
249 1 1395 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 111,329 3,368,669,822 Rls. 111,329 $
250 2 1395 آستارا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 150,000 3,363,818,000 Rls. 111,000 $
251 4 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 48,001 3,353,295,600 Rls. 109,652 $
252 2 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 127,682 3,332,159,457 Rls. 109,891 $
253 7 1395 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 56,485 3,326,060,530 Rls. 111,710 $
254 11 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 92,500 3,293,439,050 Rls. 101,750 $
255 3 1395 آستارا آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 127,251 3,266,020,170 Rls. 107,541 $
256 4 1395 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 26,500 3,263,740,000 Rls. 106,000 $
257 2 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 347,224 3,253,673,384 Rls. 107,314 $
258 12 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,196 3,231,259,296 Rls. 99,681 $
259 7 1395 آستارا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 39,305 3,221,957,562 Rls. 105,804 $
260 8 1395 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 25,260 3,212,768,880 Rls. 101,040 $
261 5 1395 آستارا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 221,200 3,174,141,390 Rls. 102,417 $
262 7 1395 آستارا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 404,635 3,140,936,050 Rls. 101,802 $
263 7 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 43,400 3,140,731,539 Rls. 101,721 $
264 12 1395 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 28,886 3,135,097,456 Rls. 96,718 $
265 5 1395 آستارا آذربايجان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000 3,107,100,000 Rls. 100,000 $
266 5 1395 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 103,146 3,095,875,357 Rls. 99,985 $
267 5 1395 آستارا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 100,000 3,093,400,000 Rls. 100,000 $
268 4 1395 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,953 3,088,760,519 Rls. 100,571 $
269 6 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 93,025 3,084,825,992 Rls. 98,732 $
270 7 1395 آستارا آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 65,500 3,042,644,440 Rls. 98,090 $
271 3 1395 آستارا آذربايجان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 33,280 3,038,400,120 Rls. 99,840 $
272 6 1395 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,714 3,007,689,270 Rls. 95,948 $
273 2 1395 آستارا آذربايجان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 21,917 2,998,040,721 Rls. 98,833 $
274 6 1395 آستارا آذربايجان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 8,740 2,987,165,940 Rls. 96,140 $
275 7 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 593,850 2,974,679,636 Rls. 94,903 $
276 3 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 63,539 2,973,788,861 Rls. 97,769 $
277 3 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 64,559 2,972,423,060 Rls. 97,890 $
278 8 1395 آستارا آذربايجان 25221000 آهک زنده 1,624,614 2,962,906,680 Rls. 98,107 $
279 5 1395 آستارا آذربايجان 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 53,193 2,947,792,556 Rls. 95,214 $
280 12 1395 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 106,725 2,940,737,800 Rls. 90,715 $
281 4 1395 آستارا آذربايجان 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 42,267 2,921,532,617 Rls. 95,188 $
282 3 1395 آستارا آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 366,961 2,917,117,365 Rls. 96,455 $
283 7 1395 آستارا آذربايجان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 44,542 2,912,152,660 Rls. 94,121 $
284 6 1395 آستارا آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 58,600 2,911,043,096 Rls. 93,049 $
285 9 1395 آستارا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 61,000 2,895,645,228 Rls. 91,628 $
286 5 1395 آستارا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,612 2,890,308,288 Rls. 93,187 $
287 3 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 103,402 2,877,738,160 Rls. 94,500 $
288 1 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 29,170 2,875,622,850 Rls. 95,010 $
289 10 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 44,500 2,874,080,895 Rls. 88,842 $
290 2 1395 آستارا آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,160,146 2,866,970,607 Rls. 94,562 $
291 7 1395 آستارا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 79,949 2,864,886,051 Rls. 93,689 $
292 2 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 56,044 2,864,574,181 Rls. 94,493 $
293 12 1395 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,454 2,863,405,487 Rls. 88,376 $
294 9 1395 آستارا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 36,661 2,844,244,218 Rls. 88,520 $
295 2 1395 آستارا آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 338,821 2,838,713,007 Rls. 93,614 $
296 1 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 85,530 2,836,030,800 Rls. 93,680 $
297 1 1395 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 31,914 2,823,123,799 Rls. 93,257 $
298 6 1395 آستارا آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 12,925 2,817,827,565 Rls. 90,475 $
299 8 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 60,563 2,810,886,945 Rls. 88,471 $
300 11 1395 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,013 2,796,126,689 Rls. 86,382 $
مجموع کل
343,826,715,259 ريال
مجموع کل
11,016,375 دلار