آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1395 آستارا آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 17,245 8,103,448,582 Rls. 250,091 $
102 8 1395 آستارا آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,942,560 8,043,935,131 Rls. 268,277 $
103 7 1395 آستارا آذربايجان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,142 7,969,796,438 Rls. 266,229 $
104 9 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,552,895 7,960,884,015 Rls. 248,018 $
105 11 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 578,193 7,860,740,312 Rls. 242,868 $
106 3 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 573,700 7,816,323,730 Rls. 258,618 $
107 10 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 78,217 7,803,497,375 Rls. 241,663 $
108 3 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 458,985 7,720,471,504 Rls. 255,108 $
109 10 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 187,358 7,720,039,167 Rls. 238,964 $
110 8 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 135,920 7,700,831,558 Rls. 242,719 $
111 12 1395 آستارا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 147,000 7,548,908,416 Rls. 232,876 $
112 5 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,474,858 7,344,397,373 Rls. 236,961 $
113 6 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 616,840 7,248,352,536 Rls. 241,632 $
114 5 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 795,965 6,827,822,099 Rls. 220,533 $
115 3 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 190,000 6,795,217,200 Rls. 223,200 $
116 6 1395 آستارا آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 43,727 6,749,398,243 Rls. 215,549 $
117 2 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 972,615 6,674,235,270 Rls. 220,124 $
118 9 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 59,239 6,664,181,673 Rls. 207,497 $
119 2 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 2,433,800 6,648,219,709 Rls. 219,329 $
120 12 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 67,688 6,575,520,704 Rls. 202,844 $
121 9 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 599,641 6,553,366,899 Rls. 208,876 $
122 12 1395 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 72,814 6,551,950,927 Rls. 202,175 $
123 6 1395 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 902,045 6,472,892,219 Rls. 207,632 $
124 4 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 760,459 6,467,272,021 Rls. 210,866 $
125 9 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 384,108 6,448,038,861 Rls. 200,761 $
126 5 1395 آستارا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 211,230 6,434,416,516 Rls. 210,637 $
127 4 1395 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 880,823 6,416,961,408 Rls. 209,029 $
128 2 1395 آستارا آذربايجان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 91,126 6,328,654,262 Rls. 208,757 $
129 7 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 2,411,525 6,320,661,265 Rls. 206,412 $
130 6 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 174,761 6,310,464,080 Rls. 201,922 $
131 4 1395 آستارا آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 103,175 6,299,865,500 Rls. 206,350 $
132 12 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 61,089 6,284,188,004 Rls. 193,927 $
133 1 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 459,082 6,249,453,364 Rls. 206,782 $
134 11 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,073,680 6,188,048,885 Rls. 191,177 $
135 12 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,164,719 6,157,805,198 Rls. 190,034 $
136 8 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 81,982 6,132,188,164 Rls. 192,802 $
137 10 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 147,940 6,128,523,014 Rls. 189,381 $
138 9 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 71,774 6,114,929,145 Rls. 190,439 $
139 4 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 83,649 6,081,791,766 Rls. 197,947 $
140 1 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 199,500 6,024,896,820 Rls. 199,060 $
141 7 1395 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 64,300 5,979,349,740 Rls. 198,460 $
142 8 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 161,607 5,954,553,516 Rls. 187,245 $
143 11 1395 آستارا آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 458,800 5,940,819,760 Rls. 183,520 $
144 2 1395 آستارا آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 172,000 5,921,742,900 Rls. 195,400 $
145 11 1395 آستارا آذربايجان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 825,000 5,886,208,375 Rls. 181,875 $
146 12 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,064,500 5,882,559,480 Rls. 181,529 $
147 5 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 711,765 5,875,266,041 Rls. 189,571 $
148 1 1395 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,202 5,861,724,400 Rls. 193,616 $
149 2 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 571,511 5,811,380,996 Rls. 191,658 $
150 11 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 1,898,141 5,782,325,900 Rls. 178,661 $
151 9 1395 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 46,368 5,737,614,543 Rls. 178,633 $
152 7 1395 آستارا آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 28,830 5,579,992,350 Rls. 177,610 $
153 8 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 1,931,313 5,506,329,822 Rls. 173,963 $
154 12 1395 آستارا آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 154,000 5,491,052,600 Rls. 169,400 $
155 11 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 110,601 5,441,693,800 Rls. 168,118 $
156 12 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 306,039 5,395,048,742 Rls. 166,484 $
157 3 1395 آستارا آذربايجان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 39,447 5,378,648,480 Rls. 177,104 $
158 6 1395 آستارا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 117,500 5,320,195,725 Rls. 170,375 $
159 3 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 65,250 5,218,216,302 Rls. 171,253 $
160 3 1395 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 59,356 5,214,106,613 Rls. 171,212 $
161 12 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 44,880 5,211,018,060 Rls. 160,830 $
162 3 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 660,597 5,191,103,037 Rls. 170,468 $
163 4 1395 آستارا آذربايجان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 37,667 5,185,035,590 Rls. 169,501 $
164 5 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 146,310 5,165,042,353 Rls. 166,484 $
165 3 1395 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 308,099 5,153,427,466 Rls. 170,430 $
166 11 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 49,468 5,151,711,853 Rls. 159,154 $
167 11 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 308,732 5,141,111,540 Rls. 158,849 $
168 2 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 62,571 5,122,035,505 Rls. 168,939 $
169 12 1395 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 85,050 5,091,666,430 Rls. 157,140 $
170 8 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 144,299 5,086,795,387 Rls. 160,042 $
171 10 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 56,000 5,072,352,940 Rls. 156,860 $
172 11 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 31,806 5,054,603,585 Rls. 156,160 $
173 4 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 1,969,525 5,013,633,149 Rls. 163,323 $
174 3 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 559,534 4,966,210,014 Rls. 163,099 $
175 7 1395 آستارا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 277,331 4,965,076,828 Rls. 161,926 $
176 10 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 478,941 4,944,174,572 Rls. 152,871 $
177 3 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 72,049 4,936,782,050 Rls. 162,507 $
178 7 1395 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 100,979 4,906,469,686 Rls. 162,246 $
179 9 1395 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 426,148 4,892,987,349 Rls. 152,339 $
180 6 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 607,579 4,824,295,328 Rls. 154,401 $
181 1 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 322,318 4,816,146,359 Rls. 159,177 $
182 1 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,337,913 4,778,883,930 Rls. 157,860 $
183 2 1395 آستارا آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 216,500 4,770,984,160 Rls. 157,405 $
184 6 1395 آستارا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 150,000 4,676,750,000 Rls. 150,000 $
185 2 1395 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 52,969 4,675,906,452 Rls. 154,287 $
186 4 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 159,734 4,673,335,828 Rls. 151,881 $
187 6 1395 آستارا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,750 4,597,588,305 Rls. 147,375 $
188 12 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 234,043 4,549,914,384 Rls. 140,426 $
189 7 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 127,963 4,528,585,504 Rls. 146,360 $
190 8 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 60,500 4,514,681,670 Rls. 141,810 $
191 12 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 28,031 4,508,417,280 Rls. 139,080 $
192 7 1395 آستارا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 250,000 4,495,810,000 Rls. 145,000 $
193 12 1395 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 38,278 4,470,209,171 Rls. 137,891 $
194 1 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 978,890 4,463,921,235 Rls. 147,544 $
195 4 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 324,800 4,445,544,852 Rls. 147,420 $
196 6 1395 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 28,200 4,411,467,000 Rls. 141,000 $
197 11 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 47,052 4,389,978,087 Rls. 135,608 $
198 1 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 1,653,110 4,372,589,215 Rls. 144,452 $
199 1 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 43,792 4,341,901,199 Rls. 143,458 $
200 7 1395 آستارا آذربايجان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 4,334,580,000 Rls. 138,000 $
مجموع کل
578,814,146,791 ريال
مجموع کل
18,517,356 دلار