آمار کل " صادرات به" کشور ( هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 8,400,000 237,168,422,400 Rls. 7,316,400 $
2 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,490,000 46,693,951,360 Rls. 1,440,460 $
3 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 148,500 5,826,970,496 Rls. 179,756 $
مجموع کل
289,689,344,256 ريال
مجموع کل
8,936,616 دلار