آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1395 باشماق عراق 68062010 رسهاي منبسط شده 99,040 80,281,824 Rls. 2,476 $
102 12 1395 باشماق عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 920 64,848,000 Rls. 2,000 $
103 12 1395 باشماق عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,366 63,778,008 Rls. 1,967 $
104 12 1395 باشماق عراق 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 970 63,551,040 Rls. 1,960 $
105 12 1395 باشماق عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 486 63,032,256 Rls. 1,944 $
106 12 1395 باشماق عراق 27011190 سايرآنترا سيت ها بدون ماده فرا ر 14,774 62,271,136 Rls. 1,921 $
107 12 1395 باشماق عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,319 55,607,160 Rls. 1,715 $
108 12 1395 باشماق عراق 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 2,658 51,671,104 Rls. 1,594 $
109 12 1395 باشماق عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 3,123 50,633,792 Rls. 1,562 $
110 12 1395 باشماق عراق 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 690 47,987,520 Rls. 1,480 $
111 12 1395 باشماق عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 32,150 46,911,832 Rls. 1,447 $
112 12 1395 باشماق عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 260 43,761,600 Rls. 1,350 $
113 12 1395 باشماق عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 524 26,490,408 Rls. 817 $
114 12 1395 باشماق عراق 07097000 اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche) 1,800 17,958,464 Rls. 554 $
مجموع کل
738,784,144 ريال
مجموع کل
22,787 دلار