آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 430,449 41,861,849,952 Rls. 1,291,347 $
2 12 1395 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,716,217 25,038,756,464 Rls. 772,299 $
3 12 1395 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,377,415 17,862,507,352 Rls. 550,966 $
4 12 1395 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 181,819 17,685,278,280 Rls. 545,457 $
5 12 1395 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 150,273 14,614,149,072 Rls. 450,819 $
6 12 1395 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 132,018 12,838,847,064 Rls. 396,054 $
7 12 1395 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 106,465 10,354,707,960 Rls. 319,395 $
8 12 1395 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 971,754 9,451,383,136 Rls. 291,526 $
9 12 1395 باشماق عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 246,828 9,238,667,568 Rls. 284,978 $
10 12 1395 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 57,000 8,685,449,600 Rls. 267,900 $
11 12 1395 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 87,332 8,493,893,448 Rls. 261,996 $
12 12 1395 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,650 7,822,290,000 Rls. 241,250 $
13 12 1395 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 66,498 7,545,287,488 Rls. 232,742 $
14 12 1395 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 59,591 5,795,586,240 Rls. 178,773 $
15 12 1395 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 86,901 5,523,423,768 Rls. 170,387 $
16 12 1395 باشماق عراق 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 6,383 5,172,459,040 Rls. 159,565 $
17 12 1395 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 587,963 4,384,080,352 Rls. 135,231 $
18 12 1395 باشماق عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 743,045 4,335,990,496 Rls. 133,748 $
19 12 1395 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 415,630 4,311,833,776 Rls. 133,002 $
20 12 1395 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 37,396 3,637,228,128 Rls. 112,188 $
21 12 1395 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 494,242 3,204,525,160 Rls. 98,848 $
22 12 1395 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 51,648 2,929,920,160 Rls. 90,385 $
23 12 1395 باشماق عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 9,995 2,916,700,920 Rls. 89,955 $
24 12 1395 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 7,850 2,799,121,600 Rls. 86,350 $
25 12 1395 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 139,567 2,714,873,560 Rls. 83,740 $
26 12 1395 باشماق عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 37,347 2,542,981,896 Rls. 78,429 $
27 12 1395 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,699 2,444,112,768 Rls. 75,398 $
28 12 1395 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,529 2,344,554,328 Rls. 72,315 $
29 12 1395 باشماق عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 52,259 2,264,754,416 Rls. 69,862 $
30 12 1395 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,060 2,242,538,880 Rls. 69,180 $
31 12 1395 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 21,651 2,105,683,488 Rls. 64,953 $
32 12 1395 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 16,236 2,101,075,200 Rls. 64,800 $
33 12 1395 باشماق عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 24,600 2,073,327,360 Rls. 63,960 $
34 12 1395 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,230 2,064,575,040 Rls. 63,690 $
35 12 1395 باشماق عراق 04031090 ک ک ک ماست 63,383 1,952,085,744 Rls. 60,214 $
36 12 1395 باشماق عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 10,010 1,861,067,392 Rls. 57,412 $
37 12 1395 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 13,872 1,798,815,968 Rls. 55,488 $
38 12 1395 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 64,420 1,700,959,264 Rls. 52,468 $
39 12 1395 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 286,912 1,674,383,408 Rls. 51,645 $
40 12 1395 باشماق عراق 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 49,751 1,610,191,115 Rls. 49,751 $
41 12 1395 باشماق عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 136,369 1,547,500,120 Rls. 47,731 $
42 12 1395 باشماق عراق 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 3,300 1,540,788,480 Rls. 47,520 $
43 12 1395 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 17,362 1,519,939,848 Rls. 46,877 $
44 12 1395 باشماق عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 9,347 1,514,961,760 Rls. 46,735 $
45 12 1395 باشماق عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 87,755 1,422,524,208 Rls. 43,876 $
46 12 1395 باشماق عراق 55144100 پارچه تاروپودباف, ساده باف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره پلي استر ،مخلوط باپنبه هر مترمربع بيش از 170گرم 5,230 1,356,285,440 Rls. 41,840 $
47 12 1395 باشماق عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,617 1,331,601,928 Rls. 41,073 $
48 12 1395 باشماق عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,698 1,324,533,088 Rls. 40,856 $
49 12 1395 باشماق عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 153,938 1,247,631,176 Rls. 38,484 $
50 12 1395 باشماق عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 6,292 1,121,788,096 Rls. 34,606 $
51 12 1395 باشماق عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,197 1,099,659,960 Rls. 33,915 $
52 12 1395 باشماق عراق 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,970 1,098,379,416 Rls. 33,879 $
53 12 1395 باشماق عراق 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 7,974 1,033,940,736 Rls. 31,896 $
54 12 1395 باشماق عراق 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 29,961 974,587,040 Rls. 30,065 $
55 12 1395 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 144,590 937,553,552 Rls. 28,918 $
56 12 1395 باشماق عراق 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 9,215 896,140,320 Rls. 27,645 $
57 12 1395 باشماق عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 7,704 832,442,880 Rls. 25,680 $
58 12 1395 باشماق عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 14,298 771,849,552 Rls. 23,810 $
59 12 1395 باشماق عراق 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 7,263 706,312,224 Rls. 21,789 $
60 12 1395 باشماق عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 8,360 700,185,600 Rls. 21,600 $
61 12 1395 باشماق عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,780 694,068,144 Rls. 21,406 $
62 12 1395 باشماق عراق 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 10,560 684,625,920 Rls. 21,120 $
63 12 1395 باشماق عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 13,008 632,609,480 Rls. 19,513 $
64 12 1395 باشماق عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,132 582,256,192 Rls. 17,962 $
65 12 1395 باشماق عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 4,315 559,540,064 Rls. 17,260 $
66 12 1395 باشماق عراق 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 5,703 554,637,760 Rls. 17,110 $
67 12 1395 باشماق عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 93,633 505,683,000 Rls. 15,597 $
68 12 1395 باشماق عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 15,132 490,518,912 Rls. 15,132 $
69 12 1395 باشماق عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 6,550 488,347,040 Rls. 15,065 $
70 12 1395 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 23,822 463,321,888 Rls. 14,293 $
71 12 1395 باشماق عراق 08132000 آلو ,خشک کرده 7,000 462,900,480 Rls. 14,280 $
72 12 1395 باشماق عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 7,410 432,425,344 Rls. 13,338 $
73 12 1395 باشماق عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 7,380 430,720,416 Rls. 13,284 $
74 12 1395 باشماق عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 15,377 418,774,376 Rls. 12,917 $
75 12 1395 باشماق عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,834 413,401,248 Rls. 12,753 $
76 12 1395 باشماق عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,920 398,716,800 Rls. 12,300 $
77 12 1395 باشماق عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 5,013 398,133,312 Rls. 12,282 $
78 12 1395 باشماق عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 989 384,808,032 Rls. 11,868 $
79 12 1395 باشماق عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 42,026 340,590,008 Rls. 10,506 $
80 12 1395 باشماق عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,420 332,588,160 Rls. 10,260 $
81 12 1395 باشماق عراق 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,794 326,040,128 Rls. 10,058 $
82 12 1395 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 4,870 315,809,760 Rls. 9,740 $
83 12 1395 باشماق عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 9,699 314,402,784 Rls. 9,699 $
84 12 1395 باشماق عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,815 255,502,912 Rls. 7,882 $
85 12 1395 باشماق عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,560 248,954,880 Rls. 7,680 $
86 12 1395 باشماق عراق 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 6,693 224,256,544 Rls. 6,918 $
87 12 1395 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,257 219,515,160 Rls. 6,771 $
88 12 1395 باشماق عراق 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 3,300 213,945,600 Rls. 6,600 $
89 12 1395 باشماق عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,062 194,496,000 Rls. 6,000 $
90 12 1395 باشماق عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 33,179 193,612,880 Rls. 5,972 $
91 12 1395 باشماق عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,260 183,798,720 Rls. 5,670 $
92 12 1395 باشماق عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 8,440 182,826,240 Rls. 5,640 $
93 12 1395 باشماق عراق 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 1,365 176,991,360 Rls. 5,460 $
94 12 1395 باشماق عراق 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 2,720 176,343,040 Rls. 5,440 $
95 12 1395 باشماق عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 4,582 148,530,112 Rls. 4,582 $
96 12 1395 باشماق عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,480 143,945,280 Rls. 4,440 $
97 12 1395 باشماق عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,912 123,115,968 Rls. 3,798 $
98 12 1395 باشماق عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 51,133 116,016,864 Rls. 3,579 $
99 12 1395 باشماق عراق 08101000 توت فرنگي ,تازه 2,382 115,850,952 Rls. 3,573 $
100 12 1395 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 9,962 96,915,336 Rls. 2,989 $
مجموع کل
306,618,059,371 ريال
مجموع کل
9,457,998 دلار