آمار کل " صادرات به" کشور ( جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 677,350 40,627,408,800 Rls. 1,253,200 $
2 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 171,837 9,692,254,336 Rls. 298,996 $
3 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 1,149,622 3,353,759,360 Rls. 103,460 $
4 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 112,400 1,093,067,520 Rls. 33,720 $
5 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 47,090 476,255,872 Rls. 14,692 $
مجموع کل
55,242,745,888 ريال
مجموع کل
1,704,068 دلار