آمار کل " صادرات به" کشور ( امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,347 66,874,272,077 Rls. 2,062,661 $
2 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 411 20,324,734,216 Rls. 626,909 $
3 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 120 6,645,362,367 Rls. 204,972 $
4 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,305 86,118,144 Rls. 2,656 $
5 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 15 1,459,080 Rls. 45 $
مجموع کل
93,931,945,884 ريال
مجموع کل
2,897,243 دلار