آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 48,649,230,000 Rls. 1,620,026 $
مجموع کل
48,649,230,000 ريال
مجموع کل
1,620,026 دلار