آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 1,536 41,396,428 Rls. 1,382 $
102 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 2,000 39,800,600 Rls. 1,400 $
103 12 1394 غرب تهران قزاقستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 33,724,680 Rls. 1,320 $
104 12 1394 غرب تهران قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 350 32,191,740 Rls. 1,260 $
105 12 1394 غرب تهران قزاقستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 42,210 30,417,160 Rls. 1,010 $
106 12 1394 غرب تهران قزاقستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 434 29,943,428 Rls. 1,172 $
107 12 1394 غرب تهران قزاقستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,000 25,586,100 Rls. 900 $
108 12 1394 غرب تهران قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,155 24,884,726 Rls. 974 $
109 12 1394 غرب تهران قزاقستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 341 19,304,010 Rls. 682 $
110 12 1394 غرب تهران قزاقستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 400 16,501,376 Rls. 548 $
111 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 204 10,785,684 Rls. 357 $
112 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 59 3,390,840 Rls. 120 $
113 12 1394 غرب تهران قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19 2,427,155 Rls. 95 $
114 12 1394 غرب تهران قزاقستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 768 2,289,698 Rls. 76 $
مجموع کل
312,643,625 ريال
مجموع کل
11,296 دلار