آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 اصفهان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 113,940 5,156,868,087 Rls. 170,910 $
102 12 1394 اصفهان عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 49,304 5,102,615,482 Rls. 170,129 $
103 12 1394 اصفهان عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 64,820 4,895,854,600 Rls. 162,050 $
104 12 1394 اصفهان عراق 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 25,680 4,809,494,160 Rls. 161,180 $
105 12 1394 اصفهان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 53,050 4,785,327,630 Rls. 159,150 $
106 12 1394 اصفهان عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 166,300 4,483,405,350 Rls. 149,676 $
107 12 1394 اصفهان عراق 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 74,548 4,466,137,936 Rls. 149,100 $
108 12 1394 اصفهان عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 120,000 4,333,192,020 Rls. 146,251 $
109 12 1394 اصفهان عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 60,500 4,102,197,660 Rls. 137,940 $
110 12 1394 اصفهان عراق 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 233,000 4,075,566,600 Rls. 139,745 $
111 12 1394 اصفهان عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 36,735 4,062,241,428 Rls. 137,934 $
112 12 1394 اصفهان عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 6,257 3,992,535,680 Rls. 133,280 $
113 12 1394 اصفهان عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,336 3,927,868,630 Rls. 130,148 $
114 12 1394 اصفهان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 44,210 3,925,215,600 Rls. 132,634 $
115 12 1394 اصفهان عراق 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 30,770 3,714,431,320 Rls. 123,080 $
116 12 1394 اصفهان عراق 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 125,170 3,699,600,090 Rls. 125,142 $
117 12 1394 اصفهان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 40,207 3,642,036,576 Rls. 120,619 $
118 12 1394 اصفهان عراق 63023200 شستنيهاي رختخوا ب ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 20,070 3,535,650,780 Rls. 120,389 $
119 12 1394 اصفهان عراق 02071420 قطعات منجمد مرغ 88,919 3,385,098,948 Rls. 118,721 $
120 12 1394 اصفهان عراق 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 225,699 3,310,115,651 Rls. 112,792 $
121 12 1394 اصفهان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 120,740 3,296,059,088 Rls. 110,830 $
122 12 1394 اصفهان عراق 55151900 سايرپارچه هاي تار وپودباف از الياف غيريکسره پلي استر كه درجاي ديگري ذكرنشده باشد 18,830 3,245,235,780 Rls. 111,980 $
123 12 1394 اصفهان عراق 84335320 کمباين ويژه بردا شت سيب زمينيPotato combine harvester 27,178 3,121,019,580 Rls. 108,712 $
124 12 1394 اصفهان عراق 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 14,360 2,862,775,778 Rls. 97,671 $
125 12 1394 اصفهان عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 36,567 2,738,857,358 Rls. 91,418 $
126 12 1394 اصفهان عراق 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 58,352 2,637,306,540 Rls. 87,528 $
127 12 1394 اصفهان عراق 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 22,763 2,579,584,460 Rls. 90,997 $
128 12 1394 اصفهان عراق 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 723,750 2,569,190,136 Rls. 86,817 $
129 12 1394 اصفهان عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 19,400 2,503,155,600 Rls. 87,300 $
130 12 1394 اصفهان عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 165,262 2,446,549,221 Rls. 82,631 $
131 12 1394 اصفهان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 67,500 2,444,661,000 Rls. 81,000 $
132 12 1394 اصفهان عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 65,120 2,357,213,496 Rls. 78,144 $
133 12 1394 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,553,205 2,315,365,811 Rls. 76,743 $
134 12 1394 اصفهان عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 252,076 2,038,394,454 Rls. 72,039 $
135 12 1394 اصفهان عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,000 2,038,380,900 Rls. 69,100 $
136 12 1394 اصفهان عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,624 1,968,170,708 Rls. 66,212 $
137 12 1394 اصفهان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 106,787 1,950,109,390 Rls. 67,078 $
138 12 1394 اصفهان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 21,500 1,930,271,100 Rls. 64,500 $
139 12 1394 اصفهان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 29,170 1,913,212,800 Rls. 67,248 $
140 12 1394 اصفهان عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 22,000 1,844,920,000 Rls. 61,600 $
141 12 1394 اصفهان عراق 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 17,010 1,821,173,760 Rls. 60,480 $
142 12 1394 اصفهان عراق 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 19,288 1,746,726,297 Rls. 57,864 $
143 12 1394 اصفهان عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 10,600 1,720,746,120 Rls. 57,485 $
144 12 1394 اصفهان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 40,906 1,696,952,553 Rls. 56,564 $
145 12 1394 اصفهان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 14,400 1,619,092,800 Rls. 56,160 $
146 12 1394 اصفهان عراق 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 120,000 1,437,696,000 Rls. 48,002 $
147 12 1394 اصفهان عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 21,000 1,434,993,000 Rls. 48,300 $
148 12 1394 اصفهان عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,090 1,373,048,000 Rls. 46,000 $
149 12 1394 اصفهان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 76,150 1,370,009,700 Rls. 45,690 $
150 12 1394 اصفهان عراق 02071100 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, تازه ياسردکرده 24,000 1,343,664,000 Rls. 47,843 $
151 12 1394 اصفهان عراق 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 70,518 1,316,459,299 Rls. 46,490 $
152 12 1394 اصفهان عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 47,722 1,298,110,771 Rls. 44,495 $
153 12 1394 اصفهان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 48,560 1,275,086,888 Rls. 42,248 $
154 12 1394 اصفهان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 23,339 1,273,760,446 Rls. 42,772 $
155 12 1394 اصفهان عراق 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 11,880 1,265,172,480 Rls. 42,241 $
156 12 1394 اصفهان عراق 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 21,200 1,235,672,000 Rls. 41,400 $
157 12 1394 اصفهان عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 120 1,186,297,200 Rls. 39,600 $
158 12 1394 اصفهان عراق 06042020 ساير اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثناي لاكي بامبو وبرگ هاي زنبق 19,500 1,159,821,000 Rls. 39,000 $
159 12 1394 اصفهان عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 23,655 1,129,410,190 Rls. 40,121 $
160 12 1394 اصفهان عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,700 1,124,045,000 Rls. 38,500 $
161 12 1394 اصفهان عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 7,730 1,108,731,000 Rls. 39,000 $
162 12 1394 اصفهان عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 6,000 1,078,416,000 Rls. 36,000 $
163 12 1394 اصفهان عراق 25083000 خاک رس نسوز 59,160 1,069,721,712 Rls. 35,496 $
164 12 1394 اصفهان عراق 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 20,880 1,063,353,672 Rls. 35,496 $
165 12 1394 اصفهان عراق 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 4,670 1,030,620,000 Rls. 35,600 $
166 12 1394 اصفهان عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 5,680 1,026,216,960 Rls. 34,080 $
167 12 1394 اصفهان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 150,000 979,232,800 Rls. 32,996 $
168 12 1394 اصفهان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 13,221 973,047,267 Rls. 33,053 $
169 12 1394 اصفهان عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 15,280 951,969,975 Rls. 34,007 $
170 12 1394 اصفهان عراق 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 43,200 915,670,656 Rls. 31,104 $
171 12 1394 اصفهان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,840 885,461,920 Rls. 29,390 $
172 12 1394 اصفهان عراق 85393210 لامپ با بخار جيوه تا 500 وا ت 1,235 872,575,550 Rls. 29,425 $
173 12 1394 اصفهان عراق 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 9,500 858,648,000 Rls. 28,500 $
174 12 1394 اصفهان عراق 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 1,264 840,024,237 Rls. 28,041 $
175 12 1394 اصفهان عراق 07111000 سيب زميني;محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه; يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 22,500 815,724,000 Rls. 27,000 $
176 12 1394 اصفهان عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 4,164 802,672,621 Rls. 26,645 $
177 12 1394 اصفهان عراق 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 52,786 801,461,532 Rls. 27,448 $
178 12 1394 اصفهان عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,500 793,065,000 Rls. 26,250 $
179 12 1394 اصفهان عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,400 766,873,600 Rls. 25,600 $
180 12 1394 اصفهان عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 5,321 739,899,117 Rls. 24,963 $
181 12 1394 اصفهان عراق 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,997 734,000,400 Rls. 25,200 $
182 12 1394 اصفهان عراق 11051000 ا رد ;زبره و پودر سيب زميني 20,010 722,881,260 Rls. 24,012 $
183 12 1394 اصفهان عراق 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 14,500 690,283,776 Rls. 22,848 $
184 12 1394 اصفهان عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 5,700 686,918,400 Rls. 22,800 $
185 12 1394 اصفهان عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 73,730 649,227,737 Rls. 21,676 $
186 12 1394 اصفهان عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 6,641 643,870,134 Rls. 22,194 $
187 12 1394 اصفهان عراق 28044000 ا کسيژن 214,180 641,890,407 Rls. 21,419 $
188 12 1394 اصفهان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 49,270 627,307,200 Rls. 20,800 $
189 12 1394 اصفهان عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,801 627,102,590 Rls. 21,919 $
190 12 1394 اصفهان عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,860 606,499,956 Rls. 20,536 $
191 12 1394 اصفهان عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 20,800 603,428,800 Rls. 20,800 $
192 12 1394 اصفهان عراق 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 206,729 602,488,088 Rls. 20,070 $
193 12 1394 اصفهان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 5,880 594,232,359 Rls. 19,716 $
194 12 1394 اصفهان عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,030 572,340,400 Rls. 20,120 $
195 12 1394 اصفهان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,650 562,151,100 Rls. 19,300 $
196 12 1394 اصفهان عراق 28391920 سيليکات سديم مايع 31,340 560,307,732 Rls. 18,804 $
197 12 1394 اصفهان عراق 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,800 555,200,280 Rls. 18,720 $
198 12 1394 اصفهان عراق 29151300 استرهاي اسيد فرميك 25,130 546,064,833 Rls. 18,093 $
199 12 1394 اصفهان عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,675 528,533,290 Rls. 18,333 $
200 12 1394 اصفهان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,839 503,044,350 Rls. 16,809 $
مجموع کل
190,664,983,643 ريال
مجموع کل
6,435,933 دلار