آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان تركمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 271,250 12,860,293,209 Rls. 447,145 $
2 12 1394 سهلان تركمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 202,500 10,659,399,161 Rls. 370,158 $
3 12 1394 سهلان تركمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 202,500 6,764,394,820 Rls. 226,537 $
4 12 1394 سهلان تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 97,726 5,864,801,081 Rls. 197,687 $
5 12 1394 سهلان تركمنستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 38,875 5,188,550,519 Rls. 178,825 $
6 12 1394 سهلان تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 64,052 4,684,996,673 Rls. 159,448 $
7 12 1394 سهلان تركمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 4,378,886,325 Rls. 151,730 $
8 12 1394 سهلان تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 61,336 3,261,718,129 Rls. 110,286 $
9 12 1394 سهلان تركمنستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 40,214 2,817,976,900 Rls. 99,495 $
10 12 1394 سهلان تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 23,568 2,738,941,536 Rls. 94,272 $
11 12 1394 سهلان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 43,210 2,302,807,104 Rls. 77,953 $
12 12 1394 سهلان تركمنستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 32,000 1,150,348,800 Rls. 38,400 $
13 12 1394 سهلان تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 9,072 1,098,144,720 Rls. 36,360 $
14 12 1394 سهلان تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 53,410 1,088,468,775 Rls. 38,455 $
15 12 1394 سهلان تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 48,640 946,994,115 Rls. 32,563 $
16 12 1394 سهلان تركمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,637 865,106,285 Rls. 29,367 $
17 12 1394 سهلان تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 40,895 734,306,827 Rls. 24,415 $
18 12 1394 سهلان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 68,160 713,405,404 Rls. 24,233 $
19 12 1394 سهلان تركمنستان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 1,660 481,185,000 Rls. 17,000 $
20 12 1394 سهلان تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,920 375,915,100 Rls. 13,303 $
21 12 1394 سهلان تركمنستان 44219010 خلال چوب کبريت 9,429 222,292,200 Rls. 7,800 $
22 12 1394 سهلان تركمنستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 1,211 200,617,345 Rls. 6,660 $
23 12 1394 سهلان تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,710 195,578,880 Rls. 6,528 $
24 12 1394 سهلان تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,306 155,356,536 Rls. 5,224 $
25 12 1394 سهلان تركمنستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 4,795 114,791,814 Rls. 3,835 $
26 12 1394 سهلان تركمنستان 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 1,975 100,577,270 Rls. 3,358 $
27 12 1394 سهلان تركمنستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,000 59,912,000 Rls. 2,000 $
28 12 1394 سهلان تركمنستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 500 37,440,000 Rls. 1,250 $
29 12 1394 سهلان تركمنستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 176 27,377,050 Rls. 965 $
30 12 1394 سهلان تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 250 18,725,000 Rls. 625 $
31 12 1394 سهلان تركمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 240 17,057,400 Rls. 600 $
32 12 1394 سهلان تركمنستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20 2,010,284 Rls. 68 $
مجموع کل
70,128,376,262 ريال
مجموع کل
2,406,545 دلار