آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 49,360 5,493,936,000 Rls. 187,923 $
102 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 53,075 5,407,709,229 Rls. 185,762 $
103 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 95,145 5,161,501,224 Rls. 171,261 $
104 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 504,720 4,988,067,759 Rls. 166,486 $
105 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 65,360 4,828,162,008 Rls. 162,559 $
106 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 77,326 4,780,420,167 Rls. 162,383 $
107 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 79,522 4,754,825,194 Rls. 160,100 $
108 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 24,273 4,735,879,114 Rls. 155,583 $
109 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,946 4,611,016,293 Rls. 152,788 $
110 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 404,882 4,478,161,025 Rls. 149,747 $
111 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 42,000 4,436,901,000 Rls. 147,000 $
112 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 85,086 4,401,706,950 Rls. 153,154 $
113 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 335,228 4,381,552,442 Rls. 147,376 $
114 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 331,799 4,307,669,374 Rls. 143,046 $
115 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 897,438 4,276,227,346 Rls. 149,934 $
116 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 88,170 4,211,646,000 Rls. 145,480 $
117 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29051610 دوا تيل هگزا نول 115,200 4,172,636,160 Rls. 138,240 $
118 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 35,078 4,103,948,514 Rls. 143,205 $
119 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,210 4,094,842,466 Rls. 137,783 $
120 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5,190 4,072,215,000 Rls. 136,000 $
121 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 4,007,545,920 Rls. 137,835 $
122 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295919 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،به قدرت 200 ا سب بخار و کمتر ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 57,610 3,991,400,454 Rls. 133,260 $
123 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 56,969 3,878,444,327 Rls. 129,389 $
124 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 135,800 3,816,512,980 Rls. 132,136 $
125 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 49,480 3,713,739,000 Rls. 123,000 $
126 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39122000 نيترا ت هاي سلولز(همچنين کولودين ها)به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 3,603,200,000 Rls. 128,000 $
127 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 27,900 3,515,071,968 Rls. 117,306 $
128 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 167,200 3,465,603,648 Rls. 120,384 $
129 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 15,291 3,182,812,180 Rls. 105,675 $
130 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 4,100 3,173,117,130 Rls. 106,803 $
131 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 27,720 3,161,530,630 Rls. 108,471 $
132 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 7,500 2,828,572,500 Rls. 97,500 $
133 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 720,349 2,827,958,365 Rls. 93,644 $
134 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68062010 رسهاي منبسط شده 726,108 2,807,313,664 Rls. 94,374 $
135 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 35,560 2,647,886,460 Rls. 91,500 $
136 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 80,000 2,546,860,800 Rls. 88,000 $
137 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 71,830 2,485,170,720 Rls. 84,581 $
138 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 82,732 2,464,887,064 Rls. 82,732 $
139 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 19,853 2,371,242,320 Rls. 79,412 $
140 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 677,800 2,297,155,279 Rls. 78,134 $
141 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 62,350 2,290,787,750 Rls. 76,700 $
142 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,280 2,195,455,872 Rls. 77,564 $
143 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 46,722 2,159,016,422 Rls. 72,308 $
144 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 39,576 2,142,382,337 Rls. 71,237 $
145 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 50,420 2,115,231,941 Rls. 70,080 $
146 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 39,743 2,100,965,585 Rls. 71,165 $
147 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 27,410 2,052,433,750 Rls. 68,527 $
148 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 12,650 2,035,756,800 Rls. 68,850 $
149 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 62,560 1,987,555,680 Rls. 68,816 $
150 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 9,337 1,973,143,753 Rls. 67,227 $
151 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 15,000 1,958,242,500 Rls. 67,500 $
152 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,394,000 1,946,441,808 Rls. 66,267 $
153 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 18,590 1,932,564,400 Rls. 68,120 $
154 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26121090 سنگ ا ورا نيوم وکنسانتره آن با محتوا ي ا ورا نيوم کمتر ا ز 5 درصد 2,000,000 1,791,600,000 Rls. 60,000 $
155 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 2,940 1,775,877,600 Rls. 58,800 $
156 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 39,650 1,727,166,450 Rls. 58,550 $
157 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 28,170 1,695,608,640 Rls. 56,340 $
158 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 13,770 1,664,076,960 Rls. 55,080 $
159 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,670 1,640,857,500 Rls. 54,750 $
160 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 29,890 1,637,556,180 Rls. 54,762 $
161 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 31,000 1,625,286,600 Rls. 55,800 $
162 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 11,001 1,605,632,145 Rls. 55,005 $
163 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39211400 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي اسفنجي ا ز پليمرهاي سلولزاحياشده 8,580 1,554,280,000 Rls. 52,000 $
164 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 10,271 1,540,482,010 Rls. 51,355 $
165 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 599,655 1,539,905,640 Rls. 50,970 $
166 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,450 1,511,408,375 Rls. 51,125 $
167 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 13,728 1,448,521,984 Rls. 48,355 $
168 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 15,876 1,443,769,531 Rls. 49,706 $
169 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,483 1,410,967,185 Rls. 47,980 $
170 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 22,000 1,344,470,160 Rls. 44,880 $
171 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 15,462 1,298,576,070 Rls. 46,389 $
172 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,325 1,254,766,200 Rls. 42,920 $
173 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,000 1,195,246,800 Rls. 39,600 $
174 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25309030 سلستيت 1,300,000 1,177,176,000 Rls. 39,000 $
175 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,580 1,173,899,320 Rls. 39,160 $
176 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 17,600 1,147,777,780 Rls. 40,774 $
177 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 9,000 1,086,624,000 Rls. 36,000 $
178 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 17,170 1,015,193,420 Rls. 34,340 $
179 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 63,690 1,009,050,000 Rls. 35,000 $
180 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 16,700 1,008,446,200 Rls. 33,400 $
181 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,512 989,266,944 Rls. 33,024 $
182 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 981,272,500 Rls. 32,500 $
183 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11,144 978,322,020 Rls. 33,432 $
184 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 102,970 969,832,656 Rls. 32,832 $
185 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 5,930 966,784,000 Rls. 32,000 $
186 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,470 965,718,868 Rls. 31,984 $
187 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 7,967 937,233,349 Rls. 31,546 $
188 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 159,897 916,952,077 Rls. 31,979 $
189 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,270 900,141,436 Rls. 31,462 $
190 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 23,250 896,321,010 Rls. 31,142 $
191 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,586 894,422,472 Rls. 30,264 $
192 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 7,000 837,870,600 Rls. 29,400 $
193 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,550 809,115,500 Rls. 28,100 $
194 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 5,390 796,857,600 Rls. 26,950 $
195 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,350 796,645,000 Rls. 28,193 $
196 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 50,600 757,886,800 Rls. 25,300 $
197 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 34,790 740,177,328 Rls. 24,701 $
198 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,370 733,022,532 Rls. 25,621 $
199 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 20,000 724,632,000 Rls. 24,000 $
200 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061200 لابستردريائي ,يخ زده 5,670 711,086,040 Rls. 23,814 $
مجموع کل
237,002,810,753 ريال
مجموع کل
8,022,591 دلار