آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 21,080 103,888,579,745 Rls. 2,473,538 $
2 1 1398 یزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 459,960 39,654,738,341 Rls. 944,160 $
3 1 1398 یزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 271,849 23,612,476,763 Rls. 562,201 $
4 1 1398 یزد ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 34,000 12,724,686,000 Rls. 302,969 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 20,719 11,183,095,563 Rls. 266,264 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 99,780 8,672,163,175 Rls. 206,480 $
7 1 1398 یزد ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 7,900 7,445,468,750 Rls. 177,273 $
8 1 1398 یزد ترکيه 32041490 ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 72,000 7,260,219,720 Rls. 172,862 $
9 1 1398 یزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 16,000 5,261,067,000 Rls. 125,264 $
10 1 1398 یزد ترکيه 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,782 2,546,118,250 Rls. 60,622 $
11 1 1398 یزد ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر،يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ، نوار، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 5,000 1,749,861,000 Rls. 41,663 $
12 1 1398 یزد ترکيه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 1,780 1,094,761,980 Rls. 26,066 $
13 1 1398 یزد ترکيه 48099090 ساير کاغذها براي کپي يا انتقال غير مذکور در جاي ديگر 10,620 1,017,187,017 Rls. 24,219 $
14 1 1398 یزد ترکيه 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16 تا 500 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,913 876,844,500 Rls. 20,877 $
15 1 1398 یزد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 11,180 797,031,557 Rls. 18,977 $
16 1 1398 یزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 722 634,381,248 Rls. 15,104 $
17 1 1398 یزد ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,269 417,230,232 Rls. 9,934 $
18 1 1398 یزد ترکيه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 147 395,489,152 Rls. 9,416 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 85045090 ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر 5,000 375,511,432 Rls. 8,941 $
20 1 1398 یزد ترکيه 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 398 158,644,973 Rls. 3,777 $
21 1 1398 یزد ترکيه 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 600 138,396,276 Rls. 3,295 $
22 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 46 50,498,504 Rls. 1,202 $
23 1 1398 یزد ترکيه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 88 23,837,184 Rls. 568 $
24 1 1398 یزد ترکيه 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 20,384,576 Rls. 485 $
مجموع کل
229,998,672,938 ريال
مجموع کل
5,476,157 دلار
[1]