آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 41,082 28,072,146,351 Rls. 668,384 $
2 1 1398 یزد ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 23,850 13,205,391,885 Rls. 314,414 $
3 1 1398 یزد ايتاليا 84806000 قالب براي مواد معدني. 19,075 4,808,395,136 Rls. 114,486 $
4 1 1398 یزد ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 3,007 4,795,649,284 Rls. 114,182 $
5 1 1398 یزد ايتاليا 32071030 --- جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 9,600 4,108,182,372 Rls. 97,814 $
6 1 1398 یزد ايتاليا 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 5,354 1,541,849,600 Rls. 36,711 $
7 1 1398 یزد ايتاليا 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 625 878,264,816 Rls. 20,911 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 1,934 355,653,750 Rls. 8,468 $
9 1 1398 یزد ايتاليا 90261010 فلومتر 7 243,196,032 Rls. 5,790 $
10 1 1398 یزد ايتاليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 130,484,889 Rls. 3,107 $
11 1 1398 یزد ايتاليا 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35 61,814,219 Rls. 1,471 $
12 1 1398 یزد ايتاليا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 650 56,611,984 Rls. 1,348 $
13 1 1398 یزد ايتاليا 84841090 سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر 4 35,884,160 Rls. 854 $
14 1 1398 یزد ايتاليا 83112000 مفتول پرشده ا ز فلزمعمولي، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 15 10,951,077 Rls. 261 $
مجموع کل
58,304,475,555 ريال
مجموع کل
1,388,201 دلار
[1]