آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 همدان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 64,424 14,127,507,558 Rls. 336,369 $
2 1 1398 همدان چين 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 12,000 8,633,280,000 Rls. 205,554 $
3 1 1398 همدان چين 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 12,567 1,887,772,544 Rls. 44,947 $
مجموع کل
24,648,560,102 ريال
مجموع کل
586,870 دلار
[1]