آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 184,076 9,173,601,765 Rls. 218,419 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 40,740 8,447,718,272 Rls. 201,136 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 14,428 5,028,407,600 Rls. 119,724 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 22,000 3,856,352,500 Rls. 91,818 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 94054030 وسايل و چراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند. 19,007 3,378,240,000 Rls. 80,434 $
6 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 40,000 3,252,050,970 Rls. 77,430 $
7 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 33,600 2,759,263,770 Rls. 65,697 $
8 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 401 1,452,275,973 Rls. 34,578 $
9 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 2,107 1,452,265,650 Rls. 34,578 $
10 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 70023200 لوله ا زشيشه ها، كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا 300 درجه آن ها برابر يا کمتر از 0.000005 برحسب کلوين نباشد، کارنشده. 15,435 519,723,980 Rls. 12,374 $
11 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 3,290 500,480,000 Rls. 11,916 $
12 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 70179090 ساير شيشه آلات براي آزمايشگاه بهداشت يا داروخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غير مذکور در جاي ديگر 1,080 388,295,280 Rls. 9,245 $
13 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 1,588 274,194,224 Rls. 6,528 $
14 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 455 225,360,000 Rls. 5,366 $
15 1 1398 منطقه ویژه کاوه چين 70023100 لوله ا زکوا رتز ذوب شده يا ازساير سيليس هاي ذوب شده کار نشده. 240 92,710,600 Rls. 2,207 $
مجموع کل
40,800,940,584 ريال
مجموع کل
971,450 دلار
[1]