آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه يونان 20087000 هلو، شليل وشفتا لو، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 194,430 7,204,130,771 Rls. 171,527 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه يونان 39233010 --- پریفرم (PET) 59,732 5,794,324,858 Rls. 137,960 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه يونان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 67,323 2,096,626,724 Rls. 49,920 $
مجموع کل
15,095,082,353 ريال
مجموع کل
359,407 دلار
[1]