آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 52,708 96,189,275,052 Rls. 2,290,221 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 11,978 7,410,558,229 Rls. 176,442 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 37,440 3,577,916,160 Rls. 85,188 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 11,944 2,518,736,300 Rls. 59,970 $
5 1 1398 منطقه ویژه کاوه ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 4,734 903,119,958 Rls. 21,503 $
مجموع کل
110,599,605,699 ريال
مجموع کل
2,633,324 دلار
[1]