آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه اتريش 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 113,400 8,127,718,200 Rls. 193,517 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه اتريش 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 37,367 7,422,540,076 Rls. 176,727 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 19,250 2,149,737,164 Rls. 51,184 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه اتريش 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 285 199,625,584 Rls. 4,753 $
مجموع کل
17,899,621,024 ريال
مجموع کل
426,181 دلار
[1]