آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه آلمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 132,274 26,502,459,705 Rls. 631,010 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 5,885 7,326,988,578 Rls. 174,452 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 19,602 2,073,259,889 Rls. 49,363 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 700 343,071,456 Rls. 8,168 $
مجموع کل
36,245,779,628 ريال
مجموع کل
862,993 دلار
[1]