آمار کل " واردات از" کشور (کانادا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21069080 مكمل غذايي 11,923 22,445,159,631 Rls. 534,408 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 447,609 19,410,317,043 Rls. 462,150 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 323,600 13,481,933,878 Rls. 320,998 $
مجموع کل
55,337,410,552 ريال
مجموع کل
1,317,556 دلار
[1]