آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,656,000 379,518,354,256 Rls. 9,036,152 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,842 17,156,880,000 Rls. 408,497 $
مجموع کل
396,675,234,256 ريال
مجموع کل
9,444,649 دلار
[1]