آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 368,931 16,091,688,640 Rls. 383,135 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 38123930 ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV 23,000 5,379,058,650 Rls. 128,073 $
مجموع کل
21,470,747,290 ريال
مجموع کل
511,208 دلار
[1]