آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 211,200 22,808,783,820 Rls. 543,066 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 50,000 8,400,476,500 Rls. 200,012 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 73042400 ساير لوله ها براي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز 46,602 7,053,082,214 Rls. 167,931 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 105,000 2,734,343,700 Rls. 65,103 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 18,000 1,663,191,414 Rls. 39,600 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 44219990 --- ساير 1,640 333,288,200 Rls. 9,940 $
مجموع کل
42,993,165,848 ريال
مجموع کل
1,025,652 دلار
[1]