آمار کل " واردات از" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 22,050 200,266,290,960 Rls. 4,768,245 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 648,121 22,668,897,726 Rls. 539,736 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 7,455 21,435,482,601 Rls. 510,368 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 7,950 17,986,000,000 Rls. 428,238 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 19,752 12,873,622,987 Rls. 306,515 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 120,750 12,158,871,740 Rls. 289,497 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28112200 دي اکسيد سيليسيم 85,000 11,102,736,000 Rls. 264,351 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 80,000 9,118,668,800 Rls. 217,111 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 1,000 8,057,490,000 Rls. 191,845 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98% نباشد 52,000 3,800,347,200 Rls. 90,484 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 3,524,453,860 Rls. 83,916 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84283290 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع سطلي )bucket(که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,960 2,856,678,400 Rls. 68,016 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 5,590 2,322,453,000 Rls. 55,296 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 3,168 2,230,667,000 Rls. 53,111 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 2,100 2,083,050,753 Rls. 49,596 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 41,600 1,490,047,587 Rls. 35,477 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 194 918,132,800 Rls. 21,860 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 1,908 666,137,021 Rls. 15,860 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85334090 ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور 75 634,901,504 Rls. 15,117 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 945 400,696,800 Rls. 9,540 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 130 364,816,056 Rls. 8,686 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 80030000 ميله، پروفيل ومفتول ا زقلع. 220 143,888,000 Rls. 3,426 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 28 37,836,800 Rls. 901 $
مجموع کل
337,142,167,595 ريال
مجموع کل
8,027,192 دلار
[1]