آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 24,120 13,220,480,000 Rls. 314,773 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 3,379 7,397,164,475 Rls. 176,123 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39014000 ـ كوپليمرهاي اتيلن- آلفا- الفین. با وزن مخصوص کمتر از 0.94 46,740 5,601,278,826 Rls. 133,363 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,282 4,056,845,936 Rls. 96,592 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 48,000 3,807,498,240 Rls. 90,655 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل، که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به اشکال ا بتدا ئي 10,000 1,146,059,460 Rls. 27,287 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 6,997 1,115,306,391 Rls. 26,555 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 27030010 پيت ماس 99,600 596,740,726 Rls. 14,208 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 24,900 164,593,864 Rls. 3,919 $
مجموع کل
37,105,967,918 ريال
مجموع کل
883,475 دلار
[1]