آمار کل " واردات از" کشور (لوکزامبورگ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آن ها املاح مربوطه غير مذکور در جاي ديگر 10,000 12,357,436,500 Rls. 294,224 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 81019900 مصنوعات ا زتنگستن، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,096 11,898,472,700 Rls. 283,297 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبو پروفن 9,000 9,853,836,300 Rls. 234,615 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 29054300 مانيتول 36,000 9,289,383,300 Rls. 221,176 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی لوکزامبورگ 29304000 متيونين 40,000 4,765,800,000 Rls. 113,471 $
مجموع کل
48,164,928,800 ريال
مجموع کل
1,146,783 دلار
[1]